Page 84 - Number One
P. 84

Uniunea Generală a a ă a a Industriașilor din România (UGIR‐1903) – trecut prezent și viitor
Scurtă istorie
La 27 ianuarie 1903 1903 1903 a a a a a ă a a ă a a â a a fost fost creată Uniunea Generală a a a a a ă a a ă a a â a a Industriașilor din din România UGIR‐1903 UGIR‐1903 UGIR‐1903 UGIR‐1903 a a a a a ă a a ă a a â a a a a a ă a a a ă fost fost și și și este cea mai importantă confederație patronală din din din România și și prima organizație organizație de de de de acest fel din din Europa Continentală organizație organizație care s‐a dedicat dezvoltării și și modernizării României Este un continuator al al al tradiției de de de peste 100 de de de ani ă â a a a a a ă a a â a mișcării patronale din România Pe parcursul activității sale UGIR‐1903 a a ă a a a a ă a a a promovat numeroase politici și și măsuri de încurajare a a ă a a a a ă a a a a â a a ă industriei și și a ă a a a a â a a ă a a ă a a serviciilor în în în în România Au fost stabilite încă
de de la începutul activității sale multiple contacte internaționale îndeosebi prin intermediul Organizației Internaționale a a a a a a a a ă a a a a a ă a a a a a a Muncii Creată în în 1919 OIM prima organizație internațională care a a a a ă a a a a a ă a a a a a a ă a a a a a a pus l la aceeași masă patronatele și și sindicatele a a a a ă a a a a a a a a a a a a a ă a a a a beneficiat de prezența activă a a a a a a ă a a a a a â a a a a â a patronatelor UGIR‐1903 iar intervențiile industriașilor români au fost apreciate atât ca c c tematică cât și și prin soluțiile propuse la la toate conferințele de de la la Geneva organizate de de aceasta În conducerea UGIR‐1903 au ajuns cei mai importanți industriași ai ai ai României foști și și și viitori miniștri ai ai ai industriei economiei și și și și finanțelor Din păcate avântul industriașilor români a ă a a â a â a â fost frânt în 1948 În 1948 UGIR‐1903 și‐a întrerupt activitatea până în în în anul 1993 când în în în noile condiții sociale economice și și politice oamenii de afaceri au manifestat un real interes pentru continuarea activității UGIR‐1903 82 Number One
Am credința că adevărata așezare a ă a ă a a a a a ă a a a ă a a ă unei țări în relațiile de de putere care care guvernează această lume se bazează pe industrie Popoarele care care nu nu pot pot avea avea destin destin industrial nu nu pot pot avea avea nici un destin destin ”
din din cuvântarea academicianului Victor Slăvescu președintele UGIR‐1903 UGIR‐1903 din din din 1938 cu cu cu prilejul inaugurării Casei Industriei Românești (Palatul UGIR‐1903) În baza legii nr 356 din 2001 și a a a a a a a a a statutului propriu
de de de organizare UGIR‐1903 devine cea mai importantă Confederație patronală din România Noile reglementări creează posibilitatea constituirii de de de de de organizații patronale independente de de de de de de de autoritățile publice de de de de de de de partidele politice și de de de de de de de sindicate În opinia UGIR‐1903 organizațiile patronale ar ar ar ar trebui trebui declarate instituții de de utilitate publică și și nu ar ar ar ar trebui trebui supuse unor cerințe și și condiții administrative care îngreunează activitatea acestora Noua lege de organizare și și funcționare funcționare a ă a a a a a a a a a a a a a a a patronatelor nr nr 62/2011 aduce noi condiții de de înregistrare și și funcționare funcționare a a a a a a a ă a a ă a acestora Unele dintre aceste prevederi sunt însă limitative și și neclare și și împiedică obținerea reprezentativității la la nivel național a a ă a a ă a a a a a a a a a a a Confederațiilor patronale care nu cuprind „cel puțin 7% din din angajații din din economia națională” La nivelul Europei sunt puține țări care au asemenea reglementări și limitări ale drepturilor administrative UGIR‐1903 este un partener important în în dialogul social și și în în sistemul relațiilor industriale din România participă la la la la reglementarea activităților economice și și și a a a â a a ă a a a a ă a a ă a a a ă relațiilor de de muncă și și și sociale la la la la susținerea dezvoltării economice și și și industriale a ă a a a ă a a ă a ă a a a a a ă a țării participă la la la la negocierea și și semnarea contractului colectiv de de de muncă la la nivel național grupând în structura sa 8 Confederații de de de de ramură și și 26 de de de patronate unele dintre acestea având afiliere și și recunoaștere internațională 
   82   83   84   85   86