Page 85 - Number One
P. 85

Unii dintre membrii Confederației fac parte și din din Organizații cu vocație internațională:
1 Federația Națională a a a a ă a a a a â a Patronatelor Serviciilor Publice de de de Interes General din România – FNPSPR membru al al Confederației Europene a â a a a a Serviciilor Publice – CEEP 2 Federația Patronală a a a a ă a ă â a Industriei Alcoolului și Băuturilor Alcoolice din România – GARANT membru în Organizația Europeană ă â a a a a a ă a ă ă Producătorilor de de Băuturi Alcoolice – – CEPS 3 Federația Metalelor și Pietrelor Prețioase – – – PMPPS‐DG membră a a a a ă a a a a ă OMMPP – Basel 4 Federația Producătorilor și Distribuitorilor de de Energie Regenerabilă – SNRER
5 Uniunea Națională a ă a a a ă a a â a Cooperației de Consum din România – – CENTROCOOP 6 PLANTA ROMANICA – – Federația Patronatelor Producătorilor Prelucrătorilor și și Importatorilor de de plante medicinale și și suplimente
7 Federația Națională a a a a a a ă a a a a Camerelor Operatorilor de de de Taxi – FNCOTR
8 Federația Patronatelor din Sănătate – – FPS
De asemenea printre membrii UGIR‐1903 sunt și și alte organizații patronale cu reprezentativitate națională și și sectorială a a a a a a a a ă a ă a ă a a ă a a ă a căror contribuție este definitorie pentru orientarea prezentă și și viitoare a ă a ă a a ă a a ă a a a a ă a a ă dezvoltării sectoarelor de de activitate pe care care care le le reprezintă și și și care care care generează inițiative mijloace și și structuri juridice sociale prin care care care să obținem rezultatele dorite În conformitate cu Legea 62/2011 UGIR‐1903 reprezintă susține și și apără interesele membrilor săi în în relațiile cu cu autoritățile publice și și și și cu cu alte persoane fizice și și și juridice în în plan național național și și și internațional se poate adresa autorităților publice competente
în în condițiile art 74 din Constituția României în în domenii domenii specifice specifice de de de interes interes inclusiv cu propuneri
de de de de legiferare în domeniile specifice specifice de de de de interes interes este abilitată să să asigure orice servicii cerute de de de de membrii săi în condițiile legii legii membrilor organelor de de conducere li li se asigură protecția legii legii împotriva oricăror forme de de discriminare sau delimitare a ă a a ă a a a a ă a a a a a exercitării atribuțiilor pe care le au au la cererea membrilor are are dreptul de de de de de a‐i reprezenta și în fața instanțelor de de de de de judecată de de de de de toate gradele cu apărători proprii sau aleși Obiective
Industrializarea României s‐a realizat în perioade istorice complexe și de de de durată Timp de de de multe secole România a ă â a a a ă a a ă a ă a a a ă a a a fost țară agrară dar cu bogății minerale imense din care care cauză â a a a ă a a ă a ă a a a ă a a a a a ă ă a a a a a a constituit ținta marilor imperii care care au au dorit fără întrerupere acapararea acestor teritorii și bogății A fost nevoie de de de eforturi mari și îndelungate în în condiții de de de de multe ori nefavorabile fiind necesare chiar sacrificii pentru ca procesul de de industrializare să continue în ciuda tuturor piedicilor În 1989 economia României cuprindea 46% industrie și și 14 5% agricultură Se produceau pe lângă materii prime produse și și echipamente industriale industriale fiind livrate la cheie chiar obiective industriale industriale România s‐a repoziționat în în această perioadă în în ierarhia țărilor dezvoltate economic ajungând de de exemplu pe pe pe locul trei în în în lume în în în domeniul industriei petroliere și ocupând locuri notabile în în în multe alte sectoare CONSTANTIN VASILESCU Președinte Executiv UGIR-1903
Number One
83
   83   84   85   86   87