Page 83 - Number One
P. 83

Petrecere la la la la împlinirea a a a a a a a a a a a a a a 125 de ani la la la la activitate la la la la Șantierul Naval Damen Galați în în locul care î i i i i i i i i i î se potrivește cel mai bine Pentru că avem grijă unii de alții Atât în în în Galați cât și și în în Mangalia managerii sunt locali și și provin din familii cu cu un un bogat trecut în în în industria navală Iar întregul grup Damen are de câștigat întrucât ex‐ periența șantierelor din Galați și și Mangalia e e e e e e e e e e e e e e împărtășită cu cu angajații de de pe pe pe toate me‐ ridianele Până acum peste 250 de de anga‐ jați și subcontractori ai Damen au au fost implicați în programe globale care s‐au axat pe pe schimbul de de experiență și dobân‐ direa de de noi cunoștințe Foto Damen lume este că oamenii sunt sunt cea mai importantă re‐ sursă ă a a a a ă ă a a a a a ă a a ă a ă a unui brand puternic Deși suntem o o o o o o o o o companie internațională în în inima noastră am am rămas tot o o o o o o o o o com‐ panie de familie familie cu cu valorile care se aplică în în orice familie familie sănătoasă și și cu cu respect pentru bogata istorie maritimă a ă ă a ă a a a ă a a a a a a a a a ă a ă a ă ă Galațiului și și Mangaliei Iar implicarea no‐ astră nu putea să ocolească cele două municipii Ne‐am implicat direct prin programe de de de educație îm‐ bunătățirea condițiilor din din spitale și derularea de de de pro‐ grame sociale Spre exemplu doar în Galați din din 2010 și și și până astăzi implicarea Damen a a a a a â ă a ă a a a a ă a a a a a a depășit suma de de de 1 1 1 milion de de de de euro Iar doar în anul 2018 aceleași pro‐ grame prin care ajutăm comunitatea locală au de‐ pășit suma de de de de de 400 000 de de de de de euro Și nu nu avem de de de de de gând să renunțăm vreodată E încă o o o o promisiune devenită realitate România motorul care angrenează întregul grup Damen De 25 de ani România face parte din moș‐ tenirea Damen și are propriile pagini în is‐ toria impresionantă a a a a a a ă a a a â ă a ă companiei Și avem de de gând să facem lucruri mărețe și de de acum încolo Misiunea Damen în în România e e e e e e e e e e ca Șantierul Șantierul Naval Naval Galați să își continue povestea de de succes iar Șantierul Șantierul Naval Naval Mangalia să își dezvolte potențialul imens!
Puteam să să ne ne limităm la la simpla construc‐
ție de de de nave Dar ne ne pasă de de de economia
României de de de viitorul angajaților noștri și ai subcontractorilor Și ne ne implicăm direct în în susținerea regiunii În cadrul afacerii
din din din România România 95% din din din oțelul folosit în în în Galați și și Mangalia provine din din din România România În același timp în în jurul șantiere‐ lor s‐au dezvoltat comunități O mare familie Credem că că o o o o o o o o afacere de de de de de succes succes implică oameni oameni de de de de de succes succes Iar o o o o o o o o companie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e la la fel de de de bună precum oamenii ei ei Am ales să îi tratăm pe pe toți cei din Șantierul Naval Damen Galați și și Mangalia ca c pe pe membrii familiei noastre Avem grijă de de de ei ei și și de de de familiile lor Suntem conștienți însă că tre‐ buie să să să facem mai mult decât să să să promovăm transpar‐ ența libertatea de de de exprimare și spiritul de de de echipă Astfel am investit continuu în îmbunătățirea condițiilor de de lucru renovarea și și modernizarea cantinelor anex‐ elor elor sociale și și facilităților Nu ne ne ne place să folosim ter‐ menul menul de de acțiuni CSR preferăm termenul de de implicare fără interese ascunse Pentru că suntem o o o o familie Iar cea mai importantă lecție pe pe care o o o o spunem peste tot în Nava de operațiuni maritime Bibby Wave Master 1 Marea Nordului
Number One
81
Foto Damen    81   82   83   84   85