Page 82 - Number One
P. 82

Echipa Damen Galați medaliată cu aur 2018 Arc Cup China
Iar principala misiune a a a a a a a a a a a ă a a a grupului Damen este ca ca stan‐ dardele de de calitate și și inovație să se aplice în în totalitate și și în în cazul șantierului din Mangalia Mangalia continuând istoria bogată a a a a a â a a ă a a a a a a a a a a a a a a ă Șantierului Naval Mangalia Mangalia Astfel șantierul șantierul face parte acum din divizia Damen responsabilă de de de construcția de de nave nave offshore și nave nave de de croazieră Până la la preluarea managementului operațional de de către Damen șantierul din din Mangalia era era la la un pas de de faliment Situația economică precară a a a a a a a a a a a ă a ă a a a a a a a a ă a a forțat mulți dintre angajați oameni experimentați și și buni specialiști să își caute alte alte locuri de muncă în în alte alte regiuni ale României sau chiar în în străinătate A fost mai sigur pentru ei ei și familiile lor Știam că această situație nefericită trebuie rezolvată rapid oricât de de de greu ar fi Situația ă a a ă a ă a ă a â a a a a a ă a a ă a a a fost remediată și prin prin prisma faptului că că toți cei plecați știau de de de acțiunile întreprinse de de de Damen în în în Galați și că că promisiunile grupului sunt întotdeauna transformate în în în realitate Punem calitatea pe primul loc Iar acest lu‐ cru nu nu e e e e e e e e e e e doar doar o o o o o o deviză E o o o o o o realitate care nu nu se aplică doar doar navelor Atât în în în Mangalia cât și în în în Galați Damen a ă a a â a a a â a a a a ă ă decis să înființeze pro‐ priile Centre de de Pregătire Am fost conș‐ tienți că pentru un viitor sigur e e e e e e e e e e e e e e e e nevoie c ca inovația dezvoltarea și și expertiza să fie transferate și și către noile generații E încă o o o o o o dovadă a a ă a ă a ă a a ă a ă â a ă a faptului că că că că că Damen Damen se implică con‐ tinuu în în România România Și că că că Damen Damen este prezent în în România România pe pe termen lung Până astăzi peste 2000 de de tineri au beneficiat de de pre‐ gătire gătire vocațională în cele două centre Odată cu cu cu pregătirea au primit calificări re‐ cunoscute de de Ministerul Educației dar și și un un un loc de de muncă sigur și și bine plătit l la cele două 80 Number One
Foto Damen șantiere navale Iar Centrele de Pregătire continuă să pregătească noi sudori con‐ structori lăcătuși și și și instalatori Credem cu putere în în împărtășirea experienței Și în în același timp avem și și și certitudinea că actul educațional e e e e e e e unul de calitate Dovada sunt medaliile de de aur câștigate în 2016 și și 2018 și și medalia de de de argint câștigată în 2019 de de de echipele Damen Galați la la con‐ cursul internațional de de de sudură Arc Cup din China
Ne mândrim cu cu Centrele de de Pregătire Damen și și suntem încrezători și și că o o o o o altă promisiune se va transforma în în în realitate Ne‐am propus c ca până în în 2020 Șantierul Naval Damen Mangalia să aibă peste 3 000 de de de angajați aproape dublu față de de de ziua de de de azi Tot cu gândul la la viitor și și la la grija față de de noile generații suntem implicați direct în dezvoltarea elevilor și și stu‐ denților Credem cu cu tărie că că trebuie să să să cultivăm inteli‐ gența lor lor emoțională să să să să îi ajutăm să să să să dobândească noi competențe interculturale și și și și să să să își dezvolte gândirea critică Punem accent și și și și și pe pe creativitatea și și și și și munca în în echipă În Galați și și și Mangalia Damen România ă a a a a a ă a a a a a a â a a a a a a a a încheiat parteneriate cu cu multiple organizații nonguvernamen‐ tale pentru promovarea educației și și încurajarea tinerilor în în în în în dezvoltarea dezvoltarea unei viitoare cariere în în în în în știință și și și tehnologie Dar și și în în în în dezvoltarea dezvoltarea unor cunoștințe care să îi ajute în în în în viața de de zi zi cu cu zi zi Un viitor viitor strălucit strălucit pentru pentru noua generație înseamnă un viitor viitor strălucit strălucit pentru pentru România dar și pen‐ tru tru Damen Dar dezvoltarea rapidă a ă ă â a a a a a a a ă a a ă ă â ă a a ă șantierelor nu nu e e e e e e e e e e e e e lip‐ sită de de de de provocări noi Zi de de de de zi Pe lângă educația continuă am fost pe deplin conștienți că că fiecare om trebuie pus Proiectare la cele mai înalte standarde Foto Damen    80   81   82   83   84