Page 86 - Number One
P. 86

Din păcate ă a a a ă ă a ă a a ă a a urmat o o lungă și distructivă perioadă de tranziție în urma urma căreia s‐au pierdut multe din realizările obținute anterior Pentru România dezindustrializarea â a a a a a a a a ă ă însemnat
o o o o o o încadrare nepotrivită în în în exigențele de de eficiență ale unei economii bazate pe forțele pieței Multe unități industriale valoroase au au au fost depășite tehnologic au au au urmat același curs și și și au au au amplificat procesul dezindustrializării Investițiile străine în în în industrie
au au însemnat
pentru România un câștig relativ în în în plan tehnologic dar au au făcut c ca c decizia economică
în domeniul industrial să nu mai fie majoritar autohtonă Fenomenul globalizării și creșterea interdependențelor economico‐financiare au constituit pentru țara noastră atât oportunități de de dezvoltare economică
cât și vulnerabilități În actualele condiții industrializarea României trebuie să să pornească de la la inventarierea resurselor economice care să să clarifice resursele naturale materiale financiare umane de cunoștințe care pot fi fi atrase în acest proces În actualele condiții strategia de de relansare a a a a a a a â ă a a a a ă economiei românești trebuie să plece de de de la la l situația reală
â ă a a a a ă a a â a a â ă a industriei și serviciilor respectiv â ă a a a a ă a a â a a â ă a întreprinderilor economice mergând de de la la cele cele mari până la la cele cele mici Pentru aceasta se se impune o o o o o analiză economică
sectorială și regională care care să pună în evidență problemele cu care care se se confruntă agenții economici și influența acestora asupra economiei în în ansamblu De asemenea în în funcție de de problemele constatate să se se propună cele mai adecvate și și viabile soluții
și și căile pentru implementarea acestora în domeniile de de interes interes major ca: energie transporturi IT agricultură și servicii de de interes interes general Considerăm că este imperios necesar c ca ca o o o o o o o acțiune hotărâtă ă ă a a a ă â ă a a a a â a ă a guvernului patronatelor și și sindicatelor din România să stopeze declinul economic și și și și și social al al industriei și și și și și serviciilor autohtone și și și și și în același timp să să să dea o o o o o o o o o o orientare corectă și și și și și sănătoasă eforturilor de de de redresare și și dezvoltare viabilă Palatul UGIR
84 Number One
Date de contact
Adresa: Str George Enescu nr 27‐29 Sector 1 București Telefon: 0040 0040 021 021 310 310 00 00 00 00 16 / 0040 0040 021 021 310 310 00 00 00 00 21 21 21 Fax: 040 021 310 00 25 E‐mail: ugir1903@ugir1903 ro Web: www ugir‐1903 ro Președinte: Marius Eugen Opran Președinte executiv: Constantin Vasilescu Secretar General: Doina Ileana Mihăilă   84   85   86   87   88