Page 38 - Number One
P. 38

Grupul Electrica a a a obținut ratingul „BBB” cu perspectivă stabilă acordat de prestigioasa agenție Fitch
Ca o o o o o o o o recunoaștere a a a a â ă a a a a a a rezultatelor solide de de până acum precum și ca ca ca o o o o o o o o o confirmare a a a a â ă a a a a a a a a a a a a perspectivelor favorabile pe pe pe care le le le are are are are are în continuare Grupul Electrica agenția de de de evaluare financiară Fitch
Ratings i‐a acordat ratingul corporativ de de de emitent „BBB” Investment Grade cu perspectivă perspectivă stabilă stabilă un nivel superior ratingului suveran al României („BBB minus”/perspectivă stabilă) Trebuie spus că statul român este principalul acționar al al al Electrica (48 8% 8% din din capital 49 8% 8% din din drepturile
de de vot) iar aceste legături au determinat Fitch
să plafoneze ratingul companiei cu o o o o o o treaptă peste cel al al statului român Calificativul Electrica nu nu este este este constrâns de de de plafonul de de de țară al al al României care este este la la nivelul „BBB plus” a a ă a â a a a a a a a a a a ă precizat agenția de de de evaluare financiară Ratingul BBB reflectă profilul financiar solid al Grupului Electrica stabilitatea cash‐flow‐ului poziția de de de de lider atât în în aria de de de de de distribuție cât și și în în cea de de de de de furnizare a a a a a a a â a a â a a a a a ă a energiei electrice pe pe zona reglementată precum și și potențialul de de de menținere a a ă a a a a a a ă a a a a a a a unui nivel ridicat al al investițiilor în perioada următoare a a a a ă a a a a a a a explicat prestigioasa agenție de rating „Având în vedere oportunitățile de de de de dezvoltare
â ă a a a a a a a a a a a a a afacerii precum și planul ambițios de de de de de de investiții asumat în cadrul Perioadei a a a a a a a a a a a a a a ă a a a IV‐a de de de Reglementare Grupul Electrica prospectează mai multe variante privind diversificarea surselor de de de finanțare În acest sens Grupul a a a a a a a a a a a a a a a a luat decizia de de de de a a a a a a a a a a a a a a a a aplica pentru obținerea unui rating rating de de de de de emitent din din partea uneia dintre cele trei agenții majore de de de de rating rating considerând că aceasta este o o o o o o o dovadă de de de de transparență și totodată un element cheie în vederea obținerii flexibilității financiare Existența unui istoric al ratingului emitentului la momentul unei unei emisiuni de de obligațiuni sau obținerii unei unei alte surse de de finanțare este benefică în în ceea ce ce ce ce privește plasarea cu succes a a a ă a a a a a a a a a a a a a a datoriilor prin acces în în condiții avantajoase la la piața instrumentelor de împrumut” au arătat reprezentanții companiei 36 Number One
CORINA POPESCU Director General Electrica Foto Agerpres
   36   37   38   39   40