Page 40 - Number One
P. 40

Transelectrica investiții de
zeci de
de
milioane de
de
euro
în două linii electrice aeriene de
400 kV
Transelectrica a a a a a a a a a semnat contractul de
finanțare pentru construcția Liniei Electrice Aeriene 400 kV
Gutinaș – Smârdan o o o o o o o investiție de
de
de
56 76 milioane milioane de
de
de
euro
euro
euro
din care 33 43 milioane milioane de
de
de
euro
euro
euro
finanțare europeană nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 a ă a a a a a a anunțat compania Concret prin acest contract este asigurată finanțarea pentru construirea unei linii electrice de
140 kilometri (138 km km linie aeriană și doi km km cablu subteran) Această nouă investiție va permite creșterea capacității SEN de
la la 2 2 2 2 2 2 200 200 MW MW (anul (anul 2013) la la 3 3 3 200 200 MW MW (anul (anul 2023) Astfel va putea fi preluată producția
de
de
de
energie din resurse regenerabile în condiții de
de
de
maximă siguranță Contractul de
de
de
finanțare a ă a ă a a a a a a a a a a a a fost semnat de
de
Claudia‐Gina Anastase președintele Directoratului Transelectrica și de
ministrul Fondurilor europene Roxana Mînzatu Proiectul va asigura creșterea capacității Sistemului Energetic Național (SEN) pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile – noile centrale eoliene instalate în Dobrogea și Moldova Totodată proiectul va va sprijini eficientizarea interconectării rețelelor de
energie electrică dintre România și și și Republica Moldova și și și va va contribui la consolidarea integrării pieței regionale și și și și europene de
de
energie prin asigurarea de
de
interconexiuni și și și linii interne interne în direcțiile nord‐sud și și est‐vest pentru finalizarea pieței interne interne 38 Number One
Președintele directoratului Transelectrica a a a a a a ă a a a a a a apreciat că semnarea acestui contract este un un pas important pentru menținerea siguranței în în funcționare ă a a a a a a a a a a Sistemului Electroenergetic în în zona de
sud‐est
a ă țării „Semnarea acestui contract reprezintă un un pas important pentru menținerea siguranței în în funcționare a a a a a a a ă a a a ă a Sistemului Electroenergetic în în zona de
de
sud‐est
a a a a a a a ă a a a ă a țării Este urmarea unor ani de
de
muncă profesionalism și perseverență din partea specialiștilor noștri Un proiect de
anvergură națională care va permite transportul energiei produse în zona Mării Negre către centrele
din restul țării și și apoi mai departe spre Europa central‐răsăriteană pus pe pe picioare și și clădit de
de
de
oamenii care au decis să să nu‐l ia pe pe nu nu în brațe Obținerea acestei finanțări este este o o o o o o o mare reușită dar și și o o o o o o o responsabilitate: vom continua să facem lucrurile cu profesionalism și dedicare” a ă a a a a a a a a a a a declarat Claudia‐Gina Anastase 
   38   39   40   41   42