Page 36 - Number One
P. 36

CNCAN face parte dintr‐un proiect româno‐norvegian pentru creșterea securității și siguranței nucleare
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a a a ă ă a a a a a a a ă ă a ă organizat l la București Conferința de de de deschidere a a a a a a a ă ă a ă a a â a a proiectului „Îmbunătățirea securității și și siguranței nucleare
în România – Creșterea rezilienței la la dezastre și și și a a â a a a a a ă ă a a a a a pregătirii pentru răspunsul la la evenimentele nucleare
și și radiologice” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014–2021 Este vorba de continuarea unei proiect anterior finalizat cu succes care viza „întărirea capacității de reglementare în în domeniul siguranței nucleare
și și și radiologice și și și al pregătirii și și și reacției la situații de urgență în România” În cazul acestui proiect finanțarea ă â a a a a a a a a a ă a a a a fost asigurată prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009–2014 Parteneri în această colaborare – – care de de acum este de de tradiție – – sunt CNCAN Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecție
și și Securitate Nucleară (DSA) și și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) Scopul proiectului recent lansat vizează îmbunătățirea capabilităților naționale în în prevenirea actelor teroriste și și a a ă a a a a a a a a a a a ă ă accidentelor în în domeniul nuclear și și radiologic Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) autoritatea de reglementare nucleară din România va va fi fi principalul beneficiar împreună cu cu alte entități cu cu responsabilități relevante în acest domeniu În cadrul cadrul conferinței au fost prezentate principalele obiective urmărite în cadrul cadrul cadrul proiectului precum: alinierea cadrului național și ă a a a a a a a a a a a a a practicilor de de reglementare la la cele mai recente standarde internaționale și și a a a a a a a a a ă a legislației Uniunii Europene în domeniul securității nucleare
și și protecției împotriva radiațiilor ionizante punerea în aplicare ă a a a a a a a a a ă a a unor recomandări primite de de la la misiunile internaționale derulate în în România pe tema securității nucleare
detecției și și răspunsului în în cazul evenimentelor care care implică materiale nucleare
și și radioactive care care nu nu sunt supuse controlului de reglementare securității cibernetice în în cazul instalațiilor nucleare
și și al al pregătirii și și intervenției în în caz caz de de urgență implementarea mai multor activități din planul național de de de acțiune asociat cu cu Strategia Națională de de Securitate și Siguranță Nucleară punerea în în aplicare a a a a ă a a ă a ă a a a a a ă a a a a ă a noilor responsabilități în în gestionarea situațiilor nucleare
de urgență pe care care CNCAN le le are
are
are
are
are
precum și și îmbunătățirea pregătirii și și răspunsului în în în caz de urgență prin punerea în în în aplicare ă a a ă a lecțiilor învățate 34 Number One   34   35   36   37   38