Page 37 - Number One
P. 37

Parteneriat cu Departamentul pentru Energie al SUA
Comisia Națională pentru pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) în parteneriat cu Departamentul pentru pentru Energie din Statele Unite ale Americii – Administrația Națională pentru Securitate Nucleară a a a a a ă a a ă a a a a a organizat l la București cursul pilot cu cu cu cu cu titlul „Metodologia securizării transportului de materiale nucleare” Cooperarea CNCAN cu Departamentul pentru Energie al SUA
este statuată prin Acordul dintre cele două instituții privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a a a ă ă a a a a a a a a a â a a surselor radioactive și a a a ă ă a a a a a a a a a â a a materialelor nucleare
speciale din România semnat în 2009 Cursul‐pilot și‐a propus să îmbunătățească cunoștințele participanților cu cu cu privire la la aspectele de securitate
a a a a a a a a a a a a a a a a ă transportului materialelor nucleare
respectiv la la modul în în în care care care fiecare organizație cu responsabilități în în în domeniu contribuie la punerea în în în aplicare a a a a a ă a a a a a a a ă a unei capacități de transport eficiente Cursul s‐a adresat experților și și responsabililor
cu cu asigurarea măsurilor de de siguranță și și și securitate
a a a ă a ă a a a a a a a a ă a a a transportului de de materiale nucleare
dar și și și reprezentanților autorităților autorităților naționale și și autorităților autorităților de de aplicare a a ă a a a ă a a a a ă a a a ă a a a a legii cu cu responsabilități în asigurarea securității transportului de de de de materiale nucleare
prevenirea și răspunsul la la la incidente de de de securitate
la la instalațiile nucleare
Formatul interactiv al al cursului alcătuit din exerciții studii de de de caz și discuții bazate pe pe scenarii cu cu cu cu privire la aspectele de de de securitate
a a a a a a a a a a a a a a a transportului de de de materiale nucleare
va oferi celor prezenți posibilitatea unui schimb de de informații și și bune practici care au în vedere recomandările și și ghidurile internaționale Au fost prezenți reprezentanți ai CNCAN CNE Cernavodă ICN Pitești Pitești Compania Națională a a a ă a a a a ă a a a a a Uraniului Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești Pitești IGSU SRI Ministerului Transportului Autorității Autorității Aeronautice Române Române și Autorității Autorității Navale Române Number One
35
   35   36   37   38   39