Page 34 - Number One
P. 34

OPCOM prima bursă din România care va participa la implementarea unei Contrapărți Centrale
OPCOM bursa de energie energie compania înființată în în scopul administrării pieței energiei electrice și a a a a ă a ă a a a a a a a ă ă gazelor naturale prin asigurarea desfășurării continue ordonate eficiente echitabile și și transparente a a a a a a ă ă a a a a a a a a a a tranzacțiilor și și a a a a a a a a a a a a ă â a a a contractelor comerciale în condiții de reglementare este prima bursă din România care va participa la implementarea unei Contrapărți Centrale
Proiectul de de de colaborare dintre Bursa de de de Valori București (BVB) și și Operatorul pieței de de de energie electrică și și și gaze naturale din România (OPCOM) privind implementarea pe piața de de de energie și și cea de de de capital
din România a a a a a a â a a a a a ă a ă a serviciilor de de de de de de contraparte centrală beneficiază de de de de un buget de de de de 10 milioane de de de de euro „Aștept acest proiect de de cel puțin 12 ani Au existat mai multe tentative colaborări și din punctul meu de de de vedere aceasta este cea cea mai avansată Sper ca acest proiect să fie implementat atât în în beneficiul beneficiul pieței pieței de de de capital
dar și în în beneficiul beneficiul egal al al al pieței pieței de de de energie energie electrică electrică Piața de de de de energie energie electrică electrică din România este este dezvoltată este este o o o o o piață cu cu o o o o o vechime de de de de cel puțin 18 ani Am trecut de de de vârsta majoratului Suntem încet‐încet spre o o o o o o piață matură și suntem echivalentul burselor
de de de energie dezvoltate din Europa ( ) În acest moment suntem într‐o zonă a a a ă a a a a a a a â a a Europei Centrale
și și de de de Est – Cehia Slovacia Ungaria România și și și în în în cel mai scurt timp probabil într‐un an an an an un un an an an an și și și jumătate vom adera la piața vest‐europeană și și central‐europeană de de de energie” a a a ă a a ă a a a a a declarat directorul general al al al OPCOM Victor Ionescu Scopul acestui proiect este acela de de a a a a a a a a a a a elimina în totalitate riscul de de de de contraparte caracteristic pieței de de de de capital
locale și și a a a a a a a a a a a a a a celei de de de energie precum și și relansarea pieței reglementate de de de instrumente financiare derivate din România Propunerea include abordarea ca pe pe lângă tranzacțiile desfășurate pe pe piețele administrate de de de BVB Contrapartea Centrală (CCP) să să ofere chiar din prima etapă a a a a ă ă a a a ă a a ă a a lansării sale servicii de compensare și pentru
32 Number One
tranzacțiile desfășurate pe piețele administrate de de OPCOM (contractele forward încheiate prin modalitatea de tranzacționare PCCB‐NC) În etapa a a a a a a a a a a doua vor fi fi incluse spre compensare tranzacții cu cu cu alte instrumente derivate cum ar ar fi: contracte contracte futures futures și opțiuni cu cu cu cu cu activ activ suport suport indici acțiuni contracte contracte contracte futures futures futures cu cu cu activ activ suport suport curs de de schimb valutar contracte contracte futures futures pe pe alte clase de de de de active (tranzacții de de de tip repo) servicii de de de „clearing” pentru
operațiuni împrumut acțiuni VICTOR IONESCU Director General OPCOM Foto Agerpres
   32   33   34   35   36