Page 100 - Number One
P. 100

Pa
Pa
te e curtea
dcaerecizs
iiere
nesv
ă dreptu
dalele
jeleși termen
P cu d d n r v v in r a r g e e l t t t t a a a e e h e e p p e r a a a •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iniere
i r t l a io u u u u e e e e l n z v in ar a r i g e te re n ă h p tă a a ju ju , r iu
re s io c u a a l u z a a n n r r in j l a a a u r r ră b e e e e u u gr a tă le le s ă u ă a m n l l d , n n n în în u e e rd
in e e n g l a t e e G
ur ră c r m h a d i î ep e e e e rd
in n r ie ie Ia
a p tc
i tr tr tr tr ur re ez
r u u r lu în i e si
he
Z
i id Prima impresie contează mereu Iar în cazul unei case curtea
interioară sau grădina reprezintă o o carte de vizită care
spune dintr-o privire povestea din din spatele unui cămin În culori vii sau pur și simplu gri-beton în forme dreptunghiulare curbate sau chiar trapezoide pavajele și dalele
reprezintă un element cheie în definirea pe termen
lung a a a ă a a a â a a a ă a ă a a a a a spațiului unei grădini De aceea atunci când vine
Prima vorba de de alegerea unei soluții de de pavare P l i r m m im p a res im ie p c re o s n i t e e ea
c z o ă nt m ea
e e e z r r ă eu m . e n în I p tă g m d i re zintă un pas extrem de important pentru că că pe pe lângă funcția
cămin c r c . ă iau
e i i i ș ș ei en
p a a re s În ned ina mi c n u . p d lo u În ri c c n t cr-ho
zp
te asp
i e e e d v u ii lo s in r a i i u ri t vi iț td
r - v o p p p i i i u s r r au r și p p i i i i i i i i i s s i i îan
n n ri e e e e v o i i s r v u e e p im rș
o a v e r e e e e p e e e e e e c a a ii s i- , estetică pavajele trebuie să treacă și și proba de foc cea a a a ă a a ă ă a a ă a ă a a a a a a a a a a a a a a a a t c e e u s rb au at c e h s ia
a a r u t c r h ap ia
e e r z i i rezistenței în în timp și și a a ă a a a a a ă ă a a a a a a a a a a a a a ă a a a a a a a a â â funcționalității Deși investiția este lung a lu s n p g aț a iu
s lu p î i aț u i n n u e lu i g u ră n d e i i i i n g i i ră D d e in a i ce vorba vordbea adlegeraelaegeruenaei unseoiluțiisoludțeii pdaevarep avare Prima impresie contează mereu Iar în în în cazul unei case D e e e e e a a ac doar de de de de 4% din din totalul proiectului aceasta poate să facă deciziadedceizaiachdiezițaicehșiziiițnieveșsitințivaeîsntisțianeînrespinrezrienptăreuzninptăasun pas curtea
interioară sau sau grădina reprezintă o o o o o o o o o carte de de de de vizită românească inaugurând o t t fi
a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e x x t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m m m m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e x x t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t d d d d d d d d r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m m m m i i i i i i i i i i i i i i i i m m m m d d d d d d d d p p p p p p p p p p p p e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o o o o o o o r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r i i i i i i i i i i i i i i i i t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t ma n n n n n n n n n n n n n n n n n n n p p p p p p p p p p p p t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t o o o o o o o r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t p p p p p p p p p p p p a a ă a ă a ă a a a ă ă â ă â ă a a a a a a a a a n n n n n n n n n n n n n n n n n n n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e n n n n n n n n n n n n n n n n n n n t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u u u u u u u u u u p p p p p p p p p p p p e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e n n n n n n n n n n n n n n n n n n n c c c c c c ă ă ă ă ă ă ă t t t t t t t t t t t t ț ț ț t t t t t r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u u u u u u u u u u p p p p p p p p p p p p e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e c c c c c c ă ă ă ă ă ă ă l l l l l â â p p p p p p p p p p p p n n n n n n n n n n n n n n n n n n n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e g g g ă ă ă ă ă ă ă l l l l l â â f f f n n n n n n n n n n n n n n n n n n n u u u u u u u u u u u g g g n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ă ă ă ă ă ă ă c c c c c c ț ț ț i i i i i i i i i i i i i i i i a a ă a ă a ă a a a ă ă â ă â ă a a a a a a a a a f f f u u u u u u u u u u u n n n n n n n n n n n n n n n n n n n c c c c c c ț ț ț i i i i i i i i i i i i i i i i a a ă a ă a ă a a a ă ă â ă â ă a a a a a a a a a diferența dintre un un un un un un proiect banal sau sau unul ieșit din din din din din comun care
spune dintr-o privire povestea din din din din spatele unui esteticeăs teptaicvăa jeplaevtarejeblueiteresbăutireascăătrșeiapcrăobșiapdreobfoacd ecefaoca ce cea a a a a a a a ă a ă a a a ă a ă ă a ă a a a a a a ă a În 2007 Semmelrock a rezisterenzțeisitîenntțiemipînștiima fpușnicațiofunnaclițtiăoțniia lDiteășții inDveșsitințivaeesstitțeia este cămin În culori vii sau pur și și simplu gri-beton în în forme Fondată acum mai bine de de de de de 50 de de de de de ani ani compania
doar deoa4r%dedi4n%todtainlultoptraoluielcpturoluieicatcueluaistacepaosattaepsoăaftaecsăă facă dreptunghiulare curbate sau chiar trapezoide pavajele și diferendțifaedreintțraeduintprerouiencpt rboaiencatl bsanuaulnsualuieușniut ldienșcitodminunc omun Semmelrock parte a a a a a a a a a a ă a a ă ă a ă a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ă a grupului austriac Wienerberger dalele
reprezintă un un un un element cheie în definirea pe pe termen
ur l î a a o țn tesl
ț t r z zi e b o u ra n n n n e e Z
c n a a d e id tu
e e i i î s s u n a ă g to p ir d e e e n a a d d l c tă r e e e e e e e e e d d rte , a a c , i i n n u i- z p fi
a a a o d in s , n be o p ă a n c z e în id e tu
â st st te e e ur g i r u ca i c e to va ire e e te n n n n d r ă p f c d v n n o je a i i v e e u u te a a a iz u p , t t di n t s rm l rm a e pe c i g e e d e e it e în v en
â n n e n ic ă ă ș r i i i , case vizită e u le u e e forme ș a n n i e e ă ă ăd Tre
t t p n d vine
u ic ă ă ș , Pavajul între estetică și funcționalitate
î t t t re e e e este unul dintre principalii jucători de de de de pe pe piața
central și FondaFtoăndaactuămacmuami bminaei bdiene50dede50andie caonmi pacnoimapaniaÎn 20Î0n7 2S0e0m7 mSeelrmomckelarocfkăcuatfăpcriumtuplripmauslppeaspipaețapiața
lung a ă a a a ă a a ă a a a a a a a a a a a ă a a a â a a a a a a a â a â a ă a ă a a spațiului unei grădini De aceea atunci când vine
Bolintin Vale lângă București ă a ă a a a a a a a â ă pt T i i f e rep te i f u Bo n rd
u B ur c ț o i SemmSeelrmomcke lrpoacrkt epaargterupaugluruipaulsutiriaucsWtriaecneWrbienrgeerbr ergerr omânreoamsâcnăe aisncaău guinraâungduroânudniotatuenidtaeteprdoedupcrțioeduîcnție în est est europeană a ă a a ă a a a a a a a a a a ă a ă a a a a a a a a ă a a a â a a a a a a a â a â ă a a ă a â â a a a ă a ă a a a ă a a a a a a a ă ă a a a a a a a â a ă â ă a a a a a a a producătorilor premium de de de de de de pavaje și și continuat să-și consolideze de de de de de de pe pe pe pe n rd
ur c ț io D i i e D io n i e tă a li r n n m i it li a ăr t a J
i ar Ja
l it a ț t t ie rd
re Pavaje •
•
•
•
•
•
Dale •
•
•
•
•
•
Garduri •
•
•
•
•
•
Ziduri de grădină •
•
•
•
•
•
Trepte •
•
•
•
•
•
Borduri •
•
•
•
•
•
Delimitări •
•
•
•
•
•
IdeIdiepiepnetnrutraucacsaăs:ă: Idei pentru acasă:
Pavaj Pavaj aje ale ină lim din P e av av Dal e D Ga vorba de de de de de alegerea unei soluții de de de de de pavare este uensutleduinturledpinritnrceiparilniicjiupcaălitiojruicdăetoprei dpeiapțae cpeianțtaracleșnitral șBi olintBinolVinatlien Vlâanleg ălâBnugcăurBeșutciu rDeeștia tuDnecia tuconmci pacnoimapania a a a a a a a â a â ă a a ă a â â a a a ă a ă a a a ă a a a a a a a ă ă a a a a a a a â a ă â ă a a a a a a a a a a a a a ă a ă a a a ă a a ă a a ă a ă ă a a a a a ă a ă a a ă ă a a a că că că că este vorba de de de de de de de de o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o de de de de de de de de de de de de de de de de p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p de de de de de de aproape un un un deceniu compania
activează și și și în în în astfelcăîn2012Semmelrockamaideschisounitatede
decizia de de de de achiziție și și investiția în în sine reprezintă un un pas pa est est euersotpeuarnoăpaeapnrăodaupcărotodruilcoărtoprrielomripurmemdieumpadvaejepașvi aje șic ontincuoanttsinău-șaitcsoăn-șsiocliodneszoeliadcetziveitaăcțtilievidtăețipledpelapnelopclanl local local eRxtormemânidae aimvpâonrdtanînt poerntorufolciuă paevalâjen gădafluen cțgiarduri producțieînlocalitateaTeiușdinjudețulAlbașiunaîn
de de de de apdreoaapperouanpedeucnendiue cecnoium pacnoimapanctiaiveacztăiveșaizăînși înastfelacsătfînel2c0ă1î2nS2e0m12mSeelrmomckealrmocakiademsacihdiseoscuhnisitaotuendietatede
RomânRioam âanviâan davîânndpoîrntofpoolirutofpoalviuajep avdajle dgalred ugria rdurip rodupcrțioedîuncțlioecaînlitlaotceaaliTtaetieuașTdeiniujșudiențujuldAelbțualșAilubnaașîinunaîn ebstoertdicuăr ip ip advealjiemleitărerbi ujiaersdăintriearecășșiiapcrcoebsaodreii foc cea cea â a â a â a a â a a a a a a a a a a a a a a a a ă a a ă a ă a ă a a a a ă a a ă a ă a a a ă a ă a a a a a ă a Nădab Nădab județul Arad în în în în în 2018 2018 bordubrio rdeulrimi idtăelrim jiatrădri njiaerdeișniearceceșsi oarcici esorii NădabN ăjuddabeț ujul ujul Adreațudl Aînra2d0 1î8n 2018 2018 c c c c c c c c c c c c c c c rezistenței în timp și și și ă a a ă a ă a a a ă a ă a a a ă a funcționalității Deși investiția este doar de 4% din totalul proiectului aceasta poate să facă www www sewmwmwe slreomckm reolrock ro ro ro ro www www semmelrock ro ro ro ro diferența dintre un un un proiect banal sau unul ieșit din din comun 
   98   99   100   101   102