Page 102 - Number One
P. 102

SC Diasfin SA unicul producător licențiat de scule diamantate din România
Fabricarea sculelor cu cu superabrazivi a a a a a a început
în în în România
în în în anul 1973 în în în cadrul Întreprinderii Mecanica Fină Primele scule realizate erau
cu diamante naturale industriale fiind folosite la la îndreptarea și profilarea corpilor din abrazivi convenționali După doi ani a ă a a a început
producția de discuri cu cu cu superabrazivi cu cu cu liant metalic (pulberi metalice sinterizate) și rezinoid
(rășini fenolformaldehidice) De asemenea gama de de superabrazivi a a a a a a a ă a a a a a a a a a fost extinsă de de de la la la diamantele diamantele naturale industriale la la la diamantele diamantele sintetice la la la COMPAX și și azotura cubică de de de bor (ACB) denumită și și BORAZON Folosirea acestor superabrazivi sintetici a a a a a a a a a permis realizarea unor scule de de strunjit cu cu policristale pentru materialele neferoase pornind de de la la piese din carburi metalice presinterizate și și și ceramică până la la cupru
și și și aluminiu strunjirea pieselor și și și a a a ă â ă a a a a a a â a a a alezajelor lor lor lor lor permițând intensificarea regimurilor de prelucrare în condițiile obținerii unei rugozități Ra până la 0 4 microni De asemenea folosirea acestor superabrazivi sintetici permite strunjirea pieselor pieselor din din oțel oțel tratat termic peste 45 HRC și a a a a a a a ă a â ă â ă a a pieselor pieselor din din oțel oțel inox cu suprafața continuă realizând rugozități până la Ra 0 8 microni De menționat că aceste scule nu sunt standard ele necesitând o o o o o o o o geometrie de de așchiere în în concordanță cu cu solicitările tehnologice ale ale piesei de de prelucrat însă pot fi utilizate în în toate ramurile industriale cu cu precădere în în industria industria auto energetică și producția de de rulmenți 100 Number One
Trebuie subliniat faptul că ulterior s‐a reușit realizarea celui mai complex tip de scule cu cu superabrazivi pentru profilat așa‐numitele „dressing rolls” în două variante tehnologice:
cu liant liant galvanic prin electroformarea unui strat activ (diamante și liant)
cu liant metalic obținut prin infiltrarea la temperaturi înalte a a a a a a a a a a unui amestec de matrice și liant Aceste tipuri de de scule se execută la l comandă specială în funcție de de de forma dimensiunile și tehnologia
de de execuție Extinderea gamei de de scule cu cu superabrazivi și avantajele utilizării acestora au dus la folosirea lor lor în majoritatea ramurilor industriale Menționăm succint cele mai cunoscute din domeniile unde sculele cu cu cu cu cu superabrazivi s‐au impus cu cu cu cu cu autoritate:
Prelucrarea materialelor de de de construcții cu cu cu ajutorul discurilor de de de debitat cu cu cu cu cu segmenți cu cu cu cu cu superabrazivi a a a a a a a a a a a lamelor gater carotelor cu cu cu cu cu segmenți sculelor de profilat a a a a a a a a a platourilor etc  Prelucrarea sticlei și ceramicii prin operații de de debitare găurire gravare profilare sau rectificare cu cu cu cu ajutorul unor discuri discuri pentru executat caneluri foreze discuri discuri pentru fațetare și prelucrat lentile etc Operații de prelucrare industrială ca: rectificare rectificare rectificare plană rectificare rectificare rectificare rotundă exterioară și interioară rectificare rectificare rectificare profilată 


   100   101   102   103   104