Page 60 - Number One
P. 60

CONPET SA profit net
în creștere cu cu peste 44% față de anul trecut
Transportatorul național de de țiței și produse petroliere Conpet SA a a a a a a a a a a a obținut un profit net
de de de 31 180 milioane de de de de lei lei în primul semestru al acestui an an mai mare
cu 9 554 milioane de de de lei lei (44 2%) față de de de perioada corespunzătoare din 2018 când profitul net
a a ă a a ă a â a a a a ă a fost
de de de 21 626 milioane de de de lei arată un un raport al companiei trimis Bursei de de de la București Compania a a a a a ă a a a raportat în în primul semestru o o o o cifră de de de de afaceri de de de de 200 6 milioane de de de de lei în în creștere cu 8 8 5% față de de de de de de de perioada similară din din 2018 Veniturile din din transport dețin o o o o o pondere de de de de de 98% în cifra de de afaceri a a a a a Conpet Profitul din din exploatare realizat la 30 iunie 2019 comparativ cu cu aceeași perioadă din din 2018 a a a a a a a a a a ă a a a înregistrat o o o o creștere cu cu 9 804 milioane de lei (42 1%) Profitul obținut din activitatea de de transport pe cele două subsisteme (țară și și import) a a a a ă a ă a a ă a a a ă a a a crescut față de de aceeași perioadă ă a ă a a ă a a a ă a a a a a a a anului trecut
cu cu cu 6 8 milioane milioane milioane lei lei lei de la la 23 97 milioane milioane milioane lei lei la la 30 77 milioane milioane milioane lei lei ca urmare a a a a a a a a a a a ă a creșterii veniturilor din transport Marja de de de de profit pe subsistemul de de de de țară atinge nivelul de de de de de de 9 4% în scădere cu 1 1 1 1 1 1 puncte procentuale față de de de de 6 luni 2018 și 34 2% pe subsistemul de de de de import în în creștere cu 11 1 1 1 1 puncte procentuale Profitul realizat pe pe subsistemul import în în în primele 6 luni ale ale anului 2019 a a a a a a ă a a crescut cu cu cu 8 milioane milioane lei lei în în special datorită creșterii cu cu cu 10 76 milioane milioane lei lei a a a a ă a a a veniturilor din servicii de transport 58 Number One
TIMUR-VASILE CHIȘ Director General CONPET SA Foto Conpet Programul de de investiții pentru pentru anul 2019 a a a a a a ă a a avut
în vedere continuarea lucrărilor pentru pentru reabilitarea conductelor magistrale de de de transport țiței și și gazolină precum și și și lucrări de de investiții asupra instalațiilor echipamentelor și și dotărilor aferente Sistemului Național de de Transport al al Petrolului În perioada de de de de șase luni încheiată la 30 iunie 2019 CONPET SA a a ă a a a a a a a realizat investiții în în valoare de de de 33 milioane de de de lei La data de de 30 06 2019 CONPET S A avea o o o o capitalizare bursieră de de 690 87 milioane milioane lei (145 9 9 9 milioane milioane euro) fiind în „Top 25 al al emitenților după capitalizare” În prezent societatea CONPET SA este inclusă
în în 7 indici din totalul de de 9 ai Bursei de de Valori București precum și în în indicele FTSE Frontier Markets care urmărește evoluția piețelor de frontieră 
   58   59   60   61   62