Page 59 - Number One
P. 59

Actualul plan de de de de de dezvoltare al al SNT cuprinde proiecte de de de de de de anvergură menite să reconfigureze rețeaua de de de de de de transport în funcție de de de principalele cerințe ale ale ale pieței interne și și regionale Cheia succesului este seriozitatea companiei companiei și și a a a a a a a a a a specialiștilor În toate proiectele companiei companiei nu s‐a externalizat niciun niciun leu niciun niciun euro Echipa de management a a a a a a a a a ă a ă ă proiectelor este formată din oameni serioși pregătiți și și cu expertiză profesională în cadrul companiei Legea Legea BRUA Legea Legea 185/2016 care s‐a aplicat și altor proiecte a a a a a a a a a ă a a a a a a a a a a fost votată în în anul 2016 2016 de toți parlamentarii votul acestora fiind în în unanimitate pentru legea care prevede construcția infrastructurii de de de de transport de de de de gaze un proiect de de de interes național și european Este important de de de de subliniat faptul că toți factorii de de de de decizie au acordat sprijin pentru faza de de de de de de implementare a a a a a a a a a a a a a a â a â proiectelor strategice de de de de investiții în infrastructura de de de de transport gaze naturale România se mândrește
cu o o o o o o o o o tradiție pe pe care nu nu o o o o o o o o o mai are are nicio altă țară! România a a a a a ă a ă â a a a a a a ă a a a a a obținut prima prima prima producție de petrol din lume â a a a a a a ă a a a a a ă â a a a construit construit prima prima prima prima rafinărie și â a a a a a a ă a a a a a ă â a a a exportat prima prima prima prima cantitate de de benzină din din lume lume România a a a ă a a a a ă â a a a ă a a a a construit construit prima prima prima conductă de de transport gaze naturale din din lume lume Toate acestea constituie un un un fundament puternic care împreună cu investițiile efectuate și prin solidaritate creează premisele ca România să devină lider regional din punct de de vedere energetic Anul acesta SNTGN Transgaz Transgaz SA (Transgaz)
a a a a a a a a a a ă a inaugurat la 30 septembrie și respectiv
31 octombrie două stații tehnologice de comprimare ă a a a a a a a a gazelor naturale STC STC Jupa și STC STC Podișor obiective investiționale deosebit de de de importante în Proiectul BRUA Faza 1 În semn de de de apreciere pentru pentru importanța pe pe pe pe care compania o o o o o o are are pentru pentru pentru sistemul energetic energetic național și pentru pentru rolul său central în asigurarea securității energetice a a ă a a a a ă a ă a a a a ă țării noastre în data de de de 31 octombrie cu cu prilejul participării la ceremonia de de de de inaugurare a a a ă a a a a a a a a a â Stației de de de de Comprimare Gaze de de de de la la Podișor Președintele României Excelența Sa domnul Klaus Iohannis a a â a a a a a a a a decorat SNTGN Transgaz SA cu Ordinul „Meritul Industrial
și Comercial” în grad de Comandor Number One
57
Transgaz companie listată la BVB și cu sistem de guvernanță corporativă implementat are o o o o o o o o structură financiară sănătoasă cu toate condițiile potrivite pentru o o o o o o o o o dezvoltare amplă dovadă succesul pe pe pe care simbolul TGN îl are are pe pe pe Bursa de de de Valori București recent declarată piață emergentă Investitorii dar și toate celelalte părți interesate care urmăresc activitatea Transgaz Transgaz proiectele acesteia în dezvoltarea infrastructurii gaziere cunosc faptul că că Transgaz Transgaz aplică cele mai bune practici în materie de guvernanță corporativă și și folosește cu maximă responsabilitate și și eficacitate resursele proprii căutând să maximizeze cât mai mult condițiile extrem de de avantajoase și de de atrăgătoare pentru investiții pe pe termen lung prin parteneriate cu cu diferite instituții internaționale precum Banca Banca Europeană Europeană pentru pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau Banca Banca Europeană Europeană pentru pentru Investiții SNTGN Transgaz SA în calitate de de operator tehnic
al al al al Sistemului Național de de Transport gaze naturale a a a a a a a a a a a ă a a a a ă a a a a a a a acționat acționează și va acționa acționa cu maximă responsabilitate pentru respectarea angajamentelor asumate privind implementarea proiectelor strategice de de de investiții în în dezvoltarea infrastructurii de de de transport gaze naturale astfel încât la finalizarea acestor proiecte compania să fie nu nu doar pilonul de bază al Comisiei Europene în această regiune ci și una dintre primele patru companii
ale Europei în domeniul energiei 


   57   58   59   60   61