Page 62 - Number One
P. 62

Oil Terminal brand național de referință pentru zona Mării Negre
Cu o o o o istorie de de de peste 120 ani de de de activitate Societatea Comercială Oil Terminal a a a a a a ă a a a a â a a a a ă a â a devenit principalul terminal petrolier românesc l la Marea Neagră
având ca obiect de de de de activitate prestarea serviciilor de de primire depozitare condiționare și și și livrare a a a a a a a a a a țițeiului produselor petroliere chimice chimice și și și și și petrochimice precum și și și și și alte materii prime pentru import export și și și și tranzit via mare și și și și uscat Înființată în 1898 ca parte a ă a a a a a ă a a a a a a â ă a celei mai moderne rafinării din Europa la acea vreme „Steaua Română” de‐a lungul timpului societatea a a a a a a â ă a a a a a a a a a ă â a avut diverse denumiri iar în în anul 1990 1990 1990 în în în baza Legii 31/1990 prin Hotărârea Guvernului României nr 1200/12 11 1990 1990 1990 a a ă â a â a a ă a a a a a fost înființată
S S C C Oil Terminal S S A Constanța societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat „Investițiile dezvoltarea în general constituie
o o o preocupare permanentă a a ă a a conducerii Oil Terminal”
Sorin Ciutureanu director general „Din iulie 2012 de la la venirea mea la la conducerea companiei activitatea societății a a a a a a a a a ă a ă a â a a â fost în continuă creștere atingând un nivel valoric deosebit la sfârșitul anului 2017 când cifra de de afaceri a â a a â a â a a a a a a a a a a crescut cu cu cu 42% comparativ cu cu cu anul anul 2012 Majorarea veniturilor
din exploatare exploatare a a a a a a a a a a a ă a a a a a a a permis: creșterea cheltuielilor
de de mentenanță ceea ce ce a a a a a ă a a a a a a a a a a asigurat exploatarea infrastructurii terminalului în condiții de de siguranță creșterea câștigului mediu lunar pe salariat cu 16% de de de la la la la 3 595 lei lei lei la la la la 4 171 lei lei lei realizarea unor investiții în valoare de de de peste 15
mil lei” declară Sorin Ciutureanu directorul general al al al societății Ca o o retrospectivă privind Oil Terminal sub conducerea lui Sorin Ciutureanu vorbim astăzi de:
ß mărirea portofoliului de clienți la momentul actual Oil Terminal fiind fiind un hub zonal cantități semnificative de produse petroliere fiind fiind stocate și tranzitate prin instalațiile terminalului petrolier petrolier ß asigurarea unui mediu concurențial clienților noștri prielnic dezvoltării de de noi contracte în zona Mării Negre
60 Number One
ß diversificarea gamei de produse operate prin terminalul petrolier – s‐au găsit soluții optime de de de operare a a ă a a a a a a a ă a a produsului JET A1 prin modernizarea într‐un timp scurt a a a a a a a ă a a a a a a a unei capacități de de de de stocare importante
ß atragerea de de de noi clienți pentru transportul de de de barje pe pe Dunăre
ß specializarea și certificarea internațională ă a a a a a a a ă a a a a a a a personalului laboratoarelor companiei l la la un nivel ridicat de competență
ß implementarea Sistemului de de Management al Siguranței Feroviare
ß atenție deosebită în relația cu cu cu acționarii cu cu cu publicul larg și potențialii investitori prin promovarea transparenței
ß obținerea statutului de de de de antrepozit fiscal de de de de depozitare pentru exportul de de benzine
ßfinalizarea unor investiții importante
printre care: modernizarea instalației de de contorizare benzină motorină motorină și țiței din secția platforma Port noi instalații de de de contorizare pentru încărcare motorină motorină bunker ß modernizarea a ă a ă a a a a a a ă 3 rezervoare cu capacități de de de 50 000 mcm ß dotarea cu 2 sisteme de cântărire auto fixe în secțiile platforma Sud și Port ß modernizarea modernizarea instalațiilor electrice și și de de de de de fibră optică ß modernizarea modernizarea instalației de de de de de descărcare țiței din secția platforma Sud ß achiziția unei nave de de depoluare
Foto Oil Terminal    60   61   62   63   64