Page 41 - Number One
P. 41

Linia Electrică Aeriană
Porțile de
Fier – Reșița un avantaj major pentru consumatorii din Vestul României
Cel de‐al doilea mare proiect de
de
de
de
de
investiții derulat deja de
de
de
de
de
de
Transelectrica Linia Electrică Aeriană
400 kV
Porțile de
de
de
de
de
Fier – – (Anina) – – Reșița în valoare de
de
de
de
de
peste 122 de
de
de
de
milioane milioane de
de
de
de
lei (25 65 milioane milioane euro) va va aduce un beneficiu semnificativ în alimentarea cu energie electrică a a a a ă a a a a â ă a ă a consumatorilor din zona zon de
de
vest vest și sud‐vest ă a a a a â ă a ă a ă României
zonă deficitară în ceea ce ce privește sursele de
de
energie electrică „Obiectivul de
de
investiții Linia Electrică Aeriană
400 kV
Porțile de
de
de
de
de
Fier – – (Anina) – – Reșița este este un proiect cu o o o o o valoare de
de
de
de
de
peste 122 de
de
de
de
de
milioane de
de
de
de
de
lei alcătuit din două tronsoane: o o o o o o o o o o o o construcție nouă cu 259 de
de
de
de
de
de
stâlpi (tronsonul (tronsonul Porțile de
de
de
de
de
Fier – Anina) și modernizarea unei linii existente de
de
de
de
142 de
de
de
de
stâlpi (tronsonul (tronsonul Anina – Reșița) Lungimea totală â a a a a ă a a a ă a ă liniei va fi de
de
117 kilometri Linia Electrică Aeriană
400 kV
Porțile de
de
Fier – – (Anina) – – Reșița va aduce un beneficiu semnificativ în alimentarea cu energie electrică a a a a ă a a a a â a a a consumatorilor din zona de
vest vest și sud‐vest ă a a a a â a a a ă a ă a României
în în prezent aceasta fiind o o o o o o o zonă deficitară în în ceea ce ce ce ce privește sursele de
de
energie electrică De asemenea această linie va avea o o o contribuție însemnată la creșterea capacității de
de
de
interconexiune de
de
de
pe granițele de
de
de
sud‐vest și și vest vest ale României
și și implicit a a â a a a a a a a a a a a ă tranzacțiilor transfrontaliere în beneficiul utilizatorilor racordați la rețea” precizează reprezentanții Transelectrica Foto Cristian Nistor
Potrivit companiei realizarea acestui obiectiv de
investiții corelat cu cu retehnologizarea Stației Electrice de
Transformare Reșița Reșița și și și interconexiunea cu cu Serbia prin Linia Electrică Aeriană
400 kV
Reșița Reșița – Pancevo va v conduce la la o o creștere semnificativă de
de
de
până
la la 500 MW atât a a a ă a a â a a a ă a a â a a a ă a capacității capacității de
de
de
de
preluare de
de
de
de
consumatori noi cât și a a â a a a ă a a â a a a ă a a a capacității capacității de
de
de
transport transfrontalier „Având în vedere ritmul mai accelerat al creșterii economice din zona de
de
de
vest â a a a a a a ă a a a a a țării acest proiect se se înscrie în în seria celor care vor dezvolta infrastructura necesară sustenabilității și și continuării investițiilor
în economie Dificultățile și și și provocările construcției acestui proiect de
de
de
anvergură națională și și de
de
de
o o o o o o o o o complexitate tehnică ridicată nu ar ar fi fi putut fi fi depășite fără fără dăruirea și perseverența profesioniștilor care însuflețesc Transelectrica fără fără reperele profesionale și modelele umane care îi ghidează în în activitatea lor Faptul că că această linie electrică aeriană cu o o o o o însemnătate deosebită pentru economia națională se se se materializează este meritul zecilor de
de
experți excepționali care contribuie la la realizarea tuturor obiectivelor de
de
investiții ale Companiei” a a a a a a a a a a a a a a a a a declarat Claudia‐Gina Anastase președintele directoratului Transelectrica Number One
39
   39   40   41   42   43