Page 33 - Number One
P. 33

Diferența dintre puterea instalată și cea disponibilă o o o o problemă
pe cale de rezolvare
Recent Autoritatea Națională de de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a a a a ă a a a a a a ă ă a a declanșat controale l la la producătorii de de de energie
electrică pentru a a a a ă ă a a a a a ă a vedea diferențele dintre puterea instalată și cea disponibilă urmând ca unor companii să le le le fie reduse licențele â a a ă a a a ă ă anunțat șeful Autorității Dumitru Chiriță „Informam cu cu altă ocazie că că ANRE va v declanșa declanșa acum pot să vă spun că că am am declanșat controale la la l la toți operatorii de de de producere a ă ă ă a a a a a a a a ă a a a a energiei electrice pentru a a a a ă a a a a ă ă â a a â ă a ă lămuri pe pe pe deplin care este puterea instalată și disponibilă în în în în România astfel încât să încurajăm investițiile în în în în capacități de producere Deja avem producători producători care s‐au oferit voluntar să‐și reducă licențele licențele și și în curând o o o o o o o o o o o să să să avem noi noi producători producători cărora noi noi o o o o o o o o să să le le le reducem licențele licențele pentru că că că au capacități care nu mai sunt demult disponibile” a a a ă a a ă spus Dumitru Chiriță Puterea instalată (brută) reprezintă puterea activă nominală indicata de producător și înscrisă pe plăcuța generatorului său în în în documentația tehnica a ă a a ă ă ă a ă a a a a a a a a a a a fabricii constructoare pentru toate generatoarele aflate în în exploatare și care nu au fost scoase din evidență prin casare Puterea disponibilă (brută) este puterea activă maxima brută brută de de durată pe pe care un grup generator o o o o o poate da cu respectarea condițiilor de de siguranță mecanică și electrică El a a ă a a ă a a â a â precizat că așteaptă cu cu interes ceea ce ce se va întâmpla în în în discuțiile și și negocierile dintre România și și Comisia Europeană în în în privința dezvoltării de de de de noi capacități de de de producere pe pe bază de de de surse regenerabile regenerabile și a a ă a ă a a a ă a a a a a a menționat că majorarea la 34%
a a a ă a a a a a a â a ponderii energiei din surse regenerabile regenerabile este este o o o o o provocare pentru pentru pentru România nu nu numai pentru pentru pentru cei care care investesc dar și pentru pentru pentru stabilitatea
Sistemului Energetic din perspectiva echilibrării acestuia De asemenea Chiriță a a ă a a a ă a a a ă a ă a a a a a afirmat că că Transelectrica
ar ar trebui să crească capacitatea de interconectare „Cred că că e e e e e e e e e e e e e e e e e bine luat în calcul un efort investițional
și și pentru Transelectrica
care ar ar trebui să să aibă
în vedere și și și să să crească capacitatea de de de de interconectare la la la granițele cu România de de de de de la la la 2 000 000 și și și ceva ceva de de de de de megawați megawați la la la 5 000 000 și și ceva ceva de de de de megawați megawați ceea ce ce ce ce ar ar însemna
că că practic diversificăm sursele de de aprovizionare în în în beneficiul clientului final Nu în în ultimul rând în în în această zonă investițională partea de energie
electrică cred că că se impune să luăm în în calcul investiții investiții urgente de de cel puțin 3 000 de de megawați care și și aceste investiții investiții să să vină și și să să suplinească
ceea ceea ce ce ce ce ce astăzi este este un deficit de de de producție internă și și și să ia în în în caclul ceea ceea ce ce ce ce ce înseamnă capacități de de de producere care vor ieși din din funcțiune în în în perioada următoare” a ă a a a mai spus președintele ANRE Number One
31

   31   32   33   34   35