Page 131 - Number One
P. 131

Principiul de funcționare
Orice seism se se se manifestă mai întâi prin propagarea unei unde primare de de de atenționare (insesizabilă fără echipamente de de de specialitate) iar mai apoi a a a a ă a a a a a a a a a a a ă a ă celei secundare aceasta din urmă fiind cea cea distructivă utilizatorului față de de de focarul cutremurului și de de de mediul prin care se propagă undele În cazul Bucureștiului aceasta diferență este de de de cca 35–40 de de de secunde pentru cutremurele cu cu cu cu epicentrul la la Shabla (în Marea Neagră) sau Banat și în în jur de de de 23 de de de secunde pentru Vrancea Detecția unui cutremur
major este fiabilă datorită faptului că senzorul utilizează un un microprocesor pentru analiza și identificarea vibrațiilor detectate Orice vibrație a a a a a a a a a ă ă a ă ă ă a ă cărei formă formă a a a a a a a a a ă ă a ă ă ă a ă undei nu corespunde cu o o o o o formă formă de de undă seismică este blocată Dacă forma de de de undă a ă a ă a a a a vibrației undei Primare corespunde celei seismice este este verificat nivelul accelerației acesteia Pentru valori ale undei primare mai mari de de de 5 mg se se consideră că unda unda secundară și și următoarele sunt distrugătoare și și și pornește alarmarea în în consecință: sonoră și și luminoasă Dacă acelerația este este este însă inferioară valorii de de 5 mg cutremurul nu nu este este este considerat ca fiind major și este este semnalat numai
prin avertizare luminoasă Fig 1 – Cele 3 faze ale unui cutremur
Cele două unde se se propagă cu viteze diferite deci sosesc într‐un punct mai îndepărtat de de de de de de de epicentru la momente diferite Întârzierea depinde de de de de de distanța
Number One
129
   129   130   131   132   133