Page 130 - Number One
P. 130

iSentinel® îți salvează viața casa și afacerea în caz de cutremur
Noua soluție iSentinel® de reducere a a riscului seismic
iSentinel® – sistemul inteligent de de protecție seismică în în curs de de implementare în în România este o o o o o o o o soluție inovantă pentru protecția clădirii workplace‐ului și și vieții oamenilor în cazul incendiilor și și exploziilor consecutive unui cutremur
major Sistemul iSentinel® detectează cutremurele majore cu cu cu cu secunde secunde sau zeci de de de de de de de secunde secunde înainte de de de de de de de sosirea undei distrugătoare și declanșează automat acele proceduri personalizate care asigură salvarea vieții oamenilor a a a a ă a a a a a a patrimoniului și business continuity Conceput inițial doar pentru pentru a a a a a a a a închide gazul în în în ultimul an a a a a a a a a a ă a a a fost dezvoltat pe pe pe de‐o parte pentru pentru închiderea tuturor utilităților alarmare prin sms
și protecție personalizată în în caz de de de cutremur
iar pe pe pe pe de de de altă parte pentru monitorizarea complexă a a ă a a a ă a ă a ă a a ă a a a a a încăperilor Astfel a a ă a a a ă a ă a ă a a ă a a a a a fost inclusă detecția fumului și și a ă a ă a a ă a a a a a a ă a a scăparilor de de gaze chiar în în absența unui cutremur
A fost integrată și și comunicarea directă cu cu cu BMS sau cu cu cu centrala de de incendiu a ă a a a a a a ă a a clădirii sistemul implementat devenind astfel element component al protecției integrate Sistemul este structurat pe 3 niveluri: Detecție Decizie și Execuție detecția este asigurată de de de un un senzor senzor seismic
În versiunea avansată se se se se se se folosesc și senzori senzori de de de apă gaz fum sau orice alți senzori senzori personalizați decizia și comanda execuției se realizează printr‐un tablou electric inteligent Execuția este realizată de de de o o o o electrovană de de de gaz corespunzătoare diametrului și regimului de de de presiune
128 Number One
Dr ing Mircea MANOLESCU iSentinel/Arexman Construct
a a a a ă a a a a a ă a a ă a a a ă ă conductei de de la l intrarea în în clădire La versiunea avansată se adaugă electrovana de de apă întrerupătorul automat sirena mesajul vocal și funcționalități
de de aducere a a a a a a ă a a a a a a a a a a ascensoarelor la parter pornirea timpurie a a a a a a a a a a a a a a a a a sursei secundare de de curent oprirea centrifugelor a a a a a a a a a a a a a benzilor transportoare a a a a a a a a a a a a a materialului rulant deschiderea ușilor închiderea rezervoarelor
de de de de de substanțe care reprezintă pericol pentru viața și și sănătatea populației cu risc de de de poluare a a ă a a ă ă a a a a a a ă ă a a ă mediului
și și orice altă procedură personalizată Cu titlu de de exemplu sistemul ar ar ar putea face chiar și și o o o o o o cafea înainte de cutremur
dacă asta ar ar ar folosi cuiva 
   128   129   130   131   132