Page 133 - Number One
P. 133

Execuția (Protecția efectivă) este asigurată astfel:
• Gazul este este întrerupt de de 2 electrovane de de gaz montate în în exteriorul clădirii și este este comandat de de de centrala de de de incendiu care l la la la rândul ei primește comanda de de de la la la tabloul electric inteligent • Curentul este întrerupt de de tabloul electric inteligent iSentinel® prin centrala de de incendiu • Apa este întreruptă prin comandă directă
de la tabloul electric inteligent către cele două electroventile cu sertar Într‐o primă etapă sunt comandate întreruperea gazului și curentului În cea
de‐a doua etapă după ce ce beneficiarul montează electrovanele cu sertar va va fi fi comandată și întreruperea apei În cea
de‐a treia etapă ulterioară se va realiza și alarmarea sau avertizarea vocală a a a a ă a ă a a a a a a a a a a a a ă a a a a ă angajaților firmelor găzduite Tot într‐o etapă viitoare se vor echipa similar și și clădirile Campus Campus 6 6 2 și și Campus Campus 6 6 3 aflate în construcție Beneficii ale implementării proiectului
La nivelul dezvoltatorului proiectului: proiectarea și execuția unui proiect proiect proiect complex din punctul de de de de vedere al cerințelor de de de de siguranță cu cu necesitatea găsirii unor soluții tehnice noi creează un un un plus de de experiență și expertiză iar colaborarea cu cu cu un un un constructor foarte cunoscut aduce o o o o o o o o o o o o o oarecare faimă prin ricoșeu și în în plus un un nou vârf de lance în portofoliul firmei la la nivelul proprietarului: scăderea scăderea riscurilor aferente unui cutremur duc la la l scăderea scăderea primei de de de asigurare Pentru clădirea Campus 6 1 a ă a a a ă a a a ă a a a a a ă cărei valoare este este de de de de 52 M euro euro prima de de de de asigurare complexă este este de de de de cca 30 000 euro euro anual Prin reducerea considerabilă
a a a a a ă a a a a a a a a a riscurilor prin implementarea iSentinel asiguratorul poate ajunge la o o o o reducere a a a a a a a a a a ă a ă ă primei cu cu cu cu 9
‐12%
(cifra exactă va va fi cunoscută după ce ce își termină treaba evaluatorii de risc) În ipoteza cea
mai defavorabilă investiția de de de 2 750 euro se se acoperă în în în proporție de de de de 98 18% încă din primul an an iar în în în anii următori se se realizează o o o o o o o o o o o economie de de 2 700 euro/an În ipoteza cea
mai favorabilă o o o o o o o o o o o o o primă economie cu o o o o o o o o o o valoare de 1 000 euro euro se realizează din din primul an an urmând ca ca c în fiecare din din anii următori să crească la 3 600 euro Dar avantajul major este conservarea în în stare bună a a a a a a a a ă a a a a a a patrimoniului care în în cazul unui incendiu sau sau al unei explozii ar ar putea fi mult deteriorat sau sau distrus la nivelul utilizatorilor: înainte de de cutremur intervine aspectul psihologic de de a a a a a a ă ă ă a a se simți în în siguranță cu influență directă
asupra creșterii productivității și cel mai important salvarea vieții angajaților în caz de de cutremur precum și asigurarea de de business continuity pentru firmele găzduite în clădirea protejată De asemenea patrimoniul patrimoniul firmei rămâne intact Dar dacă ar ar ar fi fi fi vorba de de de patrimoniul patrimoniul cultural de de de opere unicat atunci pierderea ar ar ar fi fi iremediabilă În mod indirect se obține un avantaj concurențial
al firmelor care care nu au au întrerupere de de de activitate
din cauze de de de sinistre față de de de cele care care sunt obligate să‐și întrerupă lucrul o o o perioadă în în urma cutremurului Extinderea implementării și generalizarea utilizării sistemului iSentinel® pe pe lângă beneficiile de de de siguranță personală protecție â ă a ă a a a a a a a a a bunurilor și asigurarea de de business continuity va genera în plan social crearea de de de noi locuri de de de muncă precum și dezvoltarea tehnicii Recunoașteri internaționale
Pe plan extern iSentinel® a a a a a a ă a a a a participat la la numeroase expoziții de de de inventică și și de de de specialitate și și a a a a a ă a a a a ă a ă a a ajuns
să se bucure de de de o o o o largă recunoaștere internațională Brandul iSentinel® este în continuă expansiune Pe de o o o o o o o parte soluția tehnică care acum funcționează off‐grid (concepută pentru a a ă a a a ă ă a a a a a ă a a a a ă a ă funcționa funcționa în în situația reală în în în care infrastructura este deteriorată și și nefuncțională) se se listează în în în BIM integreaza IoT și și intră
în în în în componența caselor inteligente Pe de altă parte vizează implementarea și și în în în alte țări aflate în în în zone seismice cum ar ar ar fi Elveția Turcia Grecia SUA și și celelalte țări în care este nevoie de această soluție Number One
131

   131   132   133   134   135