Page 128 - Number One
P. 128

Învățământul profesional sau reîntorcerea la meserii
Școala românească reușeste în ciuda subvenționării și ă a a ă a ă unei logistici precare să facă minuni la olimpiadele și concursurile regionale sau internaționale Elevii români se întorc cu premii și laude Discutat și rediscutat pactul național pe educație rămâne un deziderat Deocamdată școala rezistă în fața abandonului școlar și ă a a a a a a dezinteresului din ce ce în ce ce mai mare al elevilor fenomen ce afectează la nivel mondial educația Marea revoluție din școala românească se amână! Până atunci o o propunere â ă a a a Ministerului Educației repune pe pe tapet soarta învățământului profesional în România Un proiect de de lege al Ministerului de de resort stipulează că elevii clasei a ă a a a a a a a a a ă a a VIII‐a care vor susține în 2020 Evaluarea Națională și nu obțin media 5 ar ar ar putea fi obligați să urmeze cursurile învățământului profesional Astfel potrivit Art 2 alineatul 10 al al al Proiectului de de Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în în învățămantul liceal de de de de stat pentru pentru anul anul scolar 2020‐2021 2020‐2021 la la la procesul de de de admitere pentru pentru anul anul școlar 2020‐2021 2020‐2021 participă numai elevii care au susținut Evaluarea Națională și a a a ă a a a a a a a a ă a ă a a a ă a a căror medie de admitere calculată conform punctului I al al al al anexei nr 2 la la prezentul ordin este minimum 5 Discutată în Comisia de de de Dialog Social asociațiile de de de părinți părinți și organizațiile sindicale au fost de de acord bineînțeles cu observații Reprezentanții părinților spun că propunerea este bună dar nu sub sub forma obligativității ci sub sub cea ă a ă a a a ă a a ă a a a a ă ”orientării în în domeniu” Argumentul poate fi luat în în în calcul cu cu toate că că trebuie pus piciorul în în prag Nu este mai puțin adevărat că că această obligativitate poate avea și și și efecte benefice Unii copii puși în în fața faptului împlinit își pot pot reevalua atitudinea și și se pot apuca de învățat 126 Number One
Sindicatele se declară mulțumite dar cer timp adică măsura să să înceapă cu cei care intră în în clasa a a ă a a ă a ă a ă a ă a a a a a a ă ă a V‐a Asta ar ar ar permite părinților să să se informeze mai mult Dacă ținem cont că că că învățământul profesional are are o o o o o o o o o istorie în în în țara noastră încă 3 ani de de așteptare pot să nu rezolve nimic Pe de de de de de altă parte faptul că că se se reglementează destul de de de de de formal situația și se se deschide un un un drum oarecum obligatoriu pentru învățarea unei meserii
este un un lucru eficient Considerăm că învățământul dual poate fi soluția adecvată la această situație Reglementările în în în domeniul învățământului profesional există de de ceva vreme și și se se pare că că dau rezultate Un lucru este clar: ne pleacă meseriașii din țară – zugravi faianțari electricieni instalatori asistente medicale Aceasta este logica mobilității profesionale Sisteme superioare financiar financiar atrag și și meseriașii din sisteme inferioare financiar financiar Cel mai important într‐un sistem sistem este întreținerea iar iar meseriașii asta asigură Din acest acest punct de de de de vedere dezvoltarea acestui învățământ profesional este esențială De ce ce merg lucrurile atât de de de de greu? Avem o o o o logistică insuficientă Fără ateliere laboratoare spații unde să facă practică nu avem prea multe șanse Acest lucru a a a a ă a ă a ă a a a a a a a ă ă ă â a fost repede recunoscut și așa a a a a a a ă ă ă â a a a ă a a apărut învățământul dual Avem nevoie de de parteneri economici care să să preia o o o o o o parte parte din responsabilitate Să cointereseze să să să înlesnească practica să să angajaze ulterior elevi Si așa au apărut parteneriate interesante Spuneam că putem evidenția exemple școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov dezvoltată de de Grupul Economic German German (grup format din companii precum Continental Schaeffler Draxlmaier sau Preh) Școala se axează mai mai mult pe pe abilitățile practice ale elevilor decât pe pe teorie așa cum sunt majoritatea școlilor create de de acest tip    126   127   128   129   130