Page 127 - Number One
P. 127

„Ambasadorul Jiang Yu și‐a exprimat convingerea că Ministerul Agriculturii va continua să creeze un mediu favorabil pentru transferul de de tehnologie și investiții din partea întreprinderilor chineze” au spus reprezentanții MADR La rândul său ministrul Daea a â ă a a a a a a a a a a a â a remarcat îndelungata tradiție a â ă a a a a a a a a a â a a a a relațiilor de de cooperare dintre România și China amintind acțiuni concrete respectiv schimburi tehnologice importante în în domeniul viticulturii și și al aviculturii între România și și China care au apropiat interesele celor două state Ministrul a a a a â a a a ă propus organizarea unei întâlniri în în vederea stabilirii elementelor și și a a a a â a a a ă a a a a posibilităților concrete privind exportul de vin dar și și și al al altor produse autohtone precum și și și discutarea importantelor aspecte conexe: oferta de de export structura acesteia și și cantitatea modalitățile de de de de transport condițiile fito‐sanitare de de de de sănătate și calitate pe care trebuie să să le le le le îndeplinească produsele solicitate Potrivit datelor INS prelucrate de de MADR în în anul 2018 România a a a â a a a a a a a a a a a exportat în în în China o o o o o o o o o cantitate de de de de 3 3 112 91 tone tone de de de de de produse agroalimentare în în valoare de de de de de 8 8 8 173 milioane milioane de de de de de euro euro dar a a a a a a a a a a a a a importat 28 018 77 tone tone de de de de de alimente în valoare de de de de 47 464 milioane milioane euro euro Vinurile laptele carnea de de de de porc proaspătă sau refrigerată fructele produsele de de de patiserie și și de de de brutărie și și ciocolata au fost printre cele mai exportate produse produse românești pe piața chineză
Casa de Comerț Agroalimentar cel mai mare proiect inițiat
de Ministerul Agriculturii Poate cel mai important proiect inițiat
de de Ministerul Agriculturii în ultima perioadă este Casa Română de de Comerț Agroalimentar „Unirea” care trebuie să rezolve problema valorificării producției realizate de micii fermieri „Este cel mai mare proiect pe pe care care și și și l‐a l‐a propus MADR și și și și pe pe care care l‐a l‐a lansat pur și și și și simplu Trebuie să să rezolve cea cea mai mai importantă și și și cea cea mai mai grea situație: să să valorifice producția pe pe care care care fermierii mici o o o o o o o realizează printr‐o muncă grea și care care care nu nu are are are are o o o o o o o valorificare pentru că că că nu nu exista o o o o asemenea verigă” ă a a a a a ă a a a ă a a a a a ă a a a a ă a ă spus ministrul Petre Daea El ă a a a ă a a a a a ă a a a a ă a ă a a subliniat că că în în paralel cu această Casă de de Comerț se se vor face și formele de asociere în în agricultură pentru că fără acestea „nu se se pot rezolva în în totalitate problemele pe pe care le le le are are țara” „Nu e e e e e e e e e e e ușor să să începi dar trebuie să să o o o o facem Din punct de de vedere al asumării este o o o o o o probă ă a ă a a a ă ă a a ă a a a ă a ă a a faptului că ne‐am asumat să pornim activități care care nu au fost în România și care care se se se nasc nasc nasc dintr‐o necesitate obiectivă se se se nasc nasc nasc nasc din din din din nevoia fermierilor se se se se nasc nasc nasc nasc din din din din realitatea țării se se nasc nasc nasc din din din conduita pe care o o o o o o avem la această dată și anume imposibilitatea de a a a a a a a ă a a a a a a a a a a ă â valorifica în în întregime produsele pe care le le realizează fermierii români” a a a menționat
ministrul Number One
125
Foto Agerpres
   125   126   127   128   129