Page 79 - Number One
P. 79

Damen – de de 25 de de ani în România
Construim pe baze solide
Damen Shipyards Group înseamnă inovație dezvoltare și și expertiză Nu sunt sunt doar cuvinte sunt sunt valori care se se se regăsesc în acțiunile și și investițiile constante din ultimii 25 de de de ani ani Un sfert de de de veac de de de când compania Damen este prezentă în România
Iar dovada vie sunt șantie‐ rele din Galați și Mangalia O companie 6500 de de angajați și și subcontractori două șantiere și și peste 400 de de nave construite în România
până acum Rezultatul: economia României este este mult mai puternică Damen Damen și‐a început activitatea în în în urmă cu 25 de ani la la l Galați Galați A fost o o o o o o alegere naturală pentru Damen Damen în în în în con‐ textul în în în care Galațiul are are o o o o o o o o bogată istorie maritimă: încă din secolul al al XIX‐lea orașul s‐a remarcat prin construirea de de de nave de de de război În 1893 ă a a a a a a a a ă a a ă ă ă a fost înființată G Fernic et Comp o o o o o o o mică turnătorie și un atelier de de de de reparații Extinderea ă ă a a a a a a ă a a a a a a a a a a fost rapidă În 1897 micuța afa‐ cere se se transformase deja într‐un veritabil șantier șantier naval Pe lângă monitoare fluviale și și feriboturi l la la șantierul din Galați au fost produse și și și două submarine respectiv o o o o o o o o navă militară de de de escortă și și amplasare de de de mine În peri‐ oada celui de‐al Doilea Război Mondial șantierul naval din din din Galați devenea cel cel mai important jucător din din din in‐ dustria navală din din din România
Până în 1970 specialiștii
șantierului construiseră sute de de nave nave printre care barje petroliere nave nave nave de de de transport mărfuri vrachiere remorchere și nave nave de de pescuit Imediat după 1975 șan‐ tierul lucrează la la cele mai avansate proiecte tehnolo‐ gice ale acelor vremuri Astfel în Galați sunt construite nu mai puțin de de șapte platforme de de foraj maritim Iar o o o o o parte dintre ele sunt în funcțiune și azi!
Galațiul are are are o o o o o o o istorie bogată pe care care Damen o o o o o o o continuă din 1994 E anul care care marchează startul colaborării cu Damen Damen Shipyards Group prin subcontractarea construc‐ ției de de de corpuri de de de nave În 1999 Damen Damen a a a a a a a a a a a a a a a a a ă achiziționat șantierul și a a a a a a a a a a a a ă a a a ă ă a implementat construcția standardizată de de de nave Nu a a a a a a a ă a a a ă ă a a a ă a a a fost fost fost singura îmbunătățire au fost fost fost extinse capacitățile de de de producție iar șantierul a a a ă ă a a a ă a a a a a a a fost fost fost retehnolo‐ gizat În plus multe companii olandeze și‐au deschis filiale în Galați devenind furnizori locali și și importanți angajatori Astfel legătura dintre industria navală română și și cea olandeză a a a ă a a a â ă a a ă a a ă devenit și și mai puternică Toate investițiile realizate de de de Damen au făcut posibil ca șantierul gălățean să devină exemplul de de de de pri‐ vatizare de de de de de succes în în România
Și un standard în în economia autohtonă 125 de de de milioane de de de euro au au fost investiți în Șantierul Naval Damen Galați Printre al‐ tele a a a a a a a a a ă ă a ă a a a a fost ridicată o o o o o nouă hală de de de de montaj de de de de 120 de de de de metri care permite construcția de de de de nave în în spații închise un nou atelier pentru confecții din aluminiu și hale de vopsire Investițiile au la bază grija pentru mediu siguranța securitatea și sănătatea muncii Unul din submarinele construite în Galați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial Number One 77
Foto Damen 

   77   78   79   80   81