Page 27 - Number One
P. 27

Care sunt partenerii financiari ai FRC?
Partenerii FRC sunt fondurile
de garantare
(FNGCIMM este principalul partener al al al al FRC)
și băncile comerciale alături de care FRC sprijină atât accesul l la finanțare pentru antreprenorii români precum și accesul la creditare pentru persoanele fizice Astfel FRC acordă contragaranții fondurilor de garantare
pentru IMM‐urile care apelează la credite pentru dezvoltarea afacerilor având planuri de de business viabile dar nu nu pot oferi suficiente garanții În cazul persoanelor fizice FRC garantează în numele și contul statului 80% din valoarea creditului destinat dezvoltării și formării personale în în cadrul programului Investește în în tine Care sunt proiectele
în în care este implicat în în prezent Fondul Român de Contragarantare?
Programul de de de finanțare Start‐Up Nation de de de de departe cel mai stimulativ proiect de de de încurajare
a a a a a a â a a a a a antreprenoriatului din România ajuns în prezent la a a a â a a a a a a a a doua ediție a a a a a a a a ă a a a a debutat cu sesiunea 2017–2018 perioadă în care FRC a a a a ă a a a a a a a a a acordat contragaranții pentru aproximativ 3 3 3 300 300 de de de de startup‐uri în valoare de de de de aproximativ 300 300 de de de de milioane de de de de lei Astfel prin implicarea FRC reducerea costului de finanțare pentru antreprenorii‐beneficiari s‐a ridicat la aproximativ 6 5 milioane lei Acest rezultat a a a a a a a a a fost posibil prin reducerea de de de la l 3 8% a a a a a a a a ă a comisionului de de de garantare
plătit de de de beneficiar l la acordarea creditului‐punte la aproximativ 2 4% prin completarea unui singur formular: a a a a fost cea mai ieftină formă de finanțare pentru IMM‐uri
la vremea respectivă Mai mult FRC contribuie
la la facilitarea accesului la la finanțare în cazul IMM‐urilor și pentru a a a a a a doua ediție a a a a a a programului Start‐Up Nation 2018 – 2019 reducând și mai mult comisionul de de garantare
față de de sesiunea anterioară Astfel acesta poate fi de până la 1 53% o reducere semnificativă care diminuează efortul financiar plătit de antreprenori pentru acordarea creditului‐punte În altă ordine de de idei echipa FRC este pregătită să să intre și în alte programe precum O familie o o o o o casă (program social care actualizează condițiile de finanțare pentru persoane fizice care achiziționează o o o locuință) Care sunt resursele
și de ce infrastructură dispune FRC pentru a a a a a susține și dezvolta activitatea de de contragarantare?
FRC este o instituție financiară specializată a a ă a ă a a cărei activitate se desfășoară într‐un cadru legislativ stabil și solid ancorat în practicile europene în domeniu FRC a fost înființat prin lege și funcționează prin regementări și convenții
cu instituții financiare care oferă
un cadru transparent pentru parteneri și beneficiari persoane fizice și juridice deopotrivă Capitalizarea inițială a a a a a ă a fost de de de 400 de de de milioane de de de lei societatea fiind administrată cu prudență în baza legii iar volumul de contragaranții acordate până în prezent se ridică la valoarea de de de 4 2 miliarde de de de lei In plus FRC dispune de un un personal cu experiență în activitatea financiar‐bancară specialiști IT&C care operează o o o o o infrastructură dezvoltată in in house foarte flexibilă și care reduce timpul de de operare – răspuns pentru beneficiarii săi Care sunt rezultatele FRC în cei 10 ani de activitate ?
FRC are o o o o o istorie de aproape
10 ani societatea fiind fondată
cu scopul de de a a a a ă a a a a a sprijini înființarea
și dezvoltarea IMM‐urilor creșterea aportului acestui sector în economie prin sprijinirea accesului la finanțare concomitent cu reducerea efortului financiar al antreprenorilor Astfel peste 20 000 de de IMM‐uri
au beneficiat de de de credite contragarantate în valoare de de 12 3 mld lei care au generat – – la rândul lor – – efecte secundare pozitive în economie prin crearea/menținerea
a a a a ă a a peste 100 000 locuri de muncă contribuind la creșterea veniturilor statului cu aproximativ 1 7 mld lei (prin plata de taxe impozite etc )
Number One
25


   25   26   27   28   29