Page 26 - Number One
P. 26

Instrumente financiare pentru IMM‐uri
Interviu cu Stere Farmache Președinte Directorat Fondul Român de Contragarantare
üCapitalizarea inițială FRC:
400 de de milioane de de lei (2010)
üVolumul de de de contragaranții FRC:
4 miliarde de de lei (2010–2018)
ü Credite IMM de de la instituții de de credit susținute prin contragaranții acordate de FRC:
12 miliarde de de lei (2010–2018)
üNumăr de de de IMM‐uri
IMM‐uri
susținute de de de FRC:
23 000 de de de IMM‐uri
IMM‐uri
(2010–2018)
üContribuție la crearea și/sau menținerea
de de locuri de de muncă:
100 000 locuri de muncă muncă üEfecte indirecte pozitive generate de activitatea FRC:
încasări la bugetul de de de de stat de de de de aproximativ 1 7 miliarde de de de de lei (din taxe impozite TVA etc ale IMM)
Cum pot IMM‐urile beneficia mai ușor de finanțare?
Fondul Român de Contragarantare
(FRC) aduce un aport benefic în mediul financiar‐bancar românesc printr‐un instrument financiar financiar specializat și modern activat în cadrul mecanismului de garantare‐contragarantare Prin intermediul acestuia 24 Number One
companiile mici și mijlocii active
pe piața autohtonă pot accesa
o o o o o o o o facilitate prezentă în România și folosită de de peste 23 000 de de societăți în perioada 2010–2019 Este vorba despre contragaranția oferită la garanția garanția pentru creditele
bancare implementată prin scheme de de ajutor de de minimis și care în țările europene deopotrivă reprezintă o o o o o o soluție utilă în procesul de de finanțare ă a a a a a a a ă a a afacerilor antreprenorilor declară Stere Farmache președinte al directoratului FRC Foto FRC 


   24   25   26   27   28