Page 23 - Number One
P. 23

„Poziția strategică a a ă a â a a ă a a a ă României la frontiera estică
a a ă a â a a ă a a a ă ă a ă a a a a NATO și și a a ă a â a a ă a a a ă ă a ă a a a a Uniunii Europene aduce deopotrivă oportunități dar și și și provocări pentru pentru armata noastră și și pentru pentru Forțele Navale în în special Regiunea Mării Negre nu nu cu mult timp în în în urmă un un un spațiu care se afirma ca ca ca unul al al cooperării și relațiilor cordiale între țările riverane se transformă din păcate într‐un spațiu spațiu al al al al tensiunilor al al al al presiunilor al al al al riscurilor și amenințărilor al al al al al conflictelor înghețate un un un un spațiu spațiu de manifestare al al al agresiunilor din sfera hibridă Toate aceste noi realități au pus NATO în postura
de de de de de a a a ă a a a a a ă a ă a a a ă a defini și adopta o o o o o o o o serie de de de de de măsuri proporționale de de de de de de răspuns cu cu caracter defensiv care să să reasigure ferm aliații din regiune și să să descurajeze orice potențială acțiune agresivă împotriva comunității euroatlantice România a ă a a ă a a a â a a a a a a a a ă a a a participat activ l la la implementarea măsurilor de de asigurare și și adaptare decise la la cel mai înalt nivel în în Țara Galilor și și Varșovia menite să contribuie la la la consolidarea apărării colective ă a a a a ă ă a a a a a a a a a flancului estic aliat Mai mult în iulie 2018 la la la Summit‐ul Alianței de la la la Bruxelles a a a a a a a a a a ă a a a ă a ă fost reconfirmată importanța strategică a a a a a ă a a a ă a ă a a a a a Mării Negre pentru securitatea Alianței fapt ce ce a ă a a a ă a ă a a a a a a a a a a condus
la adoptarea de de de decizii importante precum cea privind găzduirea de de de de către România a a a a a ă a ă â a a a ă unei componente de de de de de comandă și control terestre de de de de de nivel corp de de de de de de armată ca parte a ă a a ă a a a a a a a a Structurii de de de de de de Forțe a ă a a ă a a a a a a a a NATO demersurile de de de de înființare a a ă a a a a a a a a a a a ă ă acestei structuri la Sibiu fiind în în grafic” a a a a a a ă ă explicat ministrul Apărării El a a ă a ă a a a a a a ă ă ă a a a a ă ă adăugat că că nu se se poate vorbi despre securitate la la la Marea Neagră fără o o o o o relație transatlantică solidă respectiv un un parteneriat strategic solid solid cu cu SUA „ca fundament al securității și apărării României” „Eforturile SUA în în regiune facilitează cu cu succes prezența înaintată a a ă a a a ă a a a a a a a a a a a NATO pe pe pe flancul estic respectiv operaționalizarea prezenței înaintate adaptate Contribuția națională l la creșterea credibilității aliate
a a a ă a a ă a a a a a a a a ă a ă a â a constat și în în alocarea a a a ă a a ă a a a a a a a a ă a ă a â a două procente din Produsul Intern Brut pentru apărare începând cu anul 2017 conform principiului partajării echitabile a ă a â a a a ă a a a a a a a a sarcinilor între aliați din care 35 de procente sunt alocate achizițiilor fapt ce ce va contribui în în în final la consolidarea statutului României României ca factor de stabilitate în în Regiunea Mării Negre Armata României României trebuie să să fie pregătită să‐și îndeplinească misiunile la nivelul de de de de de performanță cerut atât de de de de de de mediul regional de de de de de de securitate cât și și de de de de de de așteptările populației care care are are are are mare încredere în în armata noastră Alocarea pentru pentru cel de de al treilea an consecutiv a a a a ă a a a a a a ă a a a a a a două procente din PIB pentru pentru bugetul MApN a ă a a a a a a a a ă a ă a ă permis lansarea unui ambițios program de achiziții pentru înzestrare și vă asigur că acordăm toată atenția noastră derulării acestuia l la capacitatea maximă Suntem încrezători că în în viitorul apropiat vom demara construcția corvetelor multifuncționale cea mai mare investiție în modernizarea Forțelor Navale din ultimii ani” a a a a a a a a a a ă ă a a afirmat ministrul Apărării Naționale Leș a a ă a a a a a a a a a a menționat că offset‐ul aferent acestui program de de achiziții va va v asigura și modernizarea fregatelor tip 22 ceea ce ce ce va va v va va duce la întărirea semnificativă a a a a a a a a a a ă a a ă a a a ă a a a a a a a capacității operaționale a a a ă a a ă a a a ă a a a a a a a a a a a Forțelor Navale și va v va va crește gradul de de interoperabilitate cu structurile aliate
de profil Number One
21
   21   22   23   24   25