Page 22 - Number One
P. 22

La rândul său oficialul american a â ă a a a a a a ă a ă a a a â remarcat încă o o o o o dată modul excepțional în în în care militarii români se achită de de de misiunile ce ce le le le revin în în în teatrele de de de operații în în în care activează umăr umăr la umăr umăr cu partenerii de de de Alianță România rămâne un un partener solid al al SUA și un un aliat de de de încredere în în cadrul NATO fapt dovedit de de de menținerea angajamentelor operaționale asumate a a a a a a a a a a a â a a ă ă conchis ministrul român al apărării Întâlnirea din Statele Unite â a a a a a a ă avut loc în în contextul
în în care care potrivit ministrului Leș regiunea Mării Negre „un spațiu care care se se afirma ca ca ca unul al al cooperării și relațiilor cordiale între țările riverane” se se transformă „din păcate într‐un spațiu al al al al tensiunilor al al al al presiunilor al al riscurilor și amenințărilor” 20 Number One
Foto IAR
   20   21   22   23   24