Page 124 - Number One
P. 124

„Bătălia” pentru recunoașterea produselor agroalimentare românești
Cea mai mare provocare a a a a a â ă a a a a ă ă României după intrarea
în în în Uniunea Europeană în în în 2007 o o o o o o o o o o o reprezintă poziționarea corectă în în în Uniune Uniune a a ă ă a a ă a a â a a a a a a a ă a agriculturii românești
și și a a ă ă a a ă a a â a a a a a a a ă a produselor agroalimentare asta și și pentru faptul că acest sector poate intra realmente într‐o competiție câștigătoare Adoptarea Politicii Agricole Comune și integrarea eficientă pe pe pe piața agroalimentară europeană nu este un un lucru imposibil Modelul european european de de de agricultură se se bazează pe pe pe un un sector competitiv orientat spre piață îndeplinind totodată și alte funcții publice cum ar ar fi protejarea mediului înconjurător Uniunea nu face rabat de de de la la la competitivitate de de la la eficiență și de de la la calitate Ne este greu și pentru pentru faptul că că UE confirmă pentru pentru încă un an poziția sa de de de lider mondial în în domeniul exporturilor de de de de de de produse agroalimentare exporturile UE ajungând în 2018 la 138 de de de de de miliarde de de de de de euro Phil Hogan comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală a a a ă a ă a a a a a ă ă a a ă a ă a declarat: „Politica agricolă comună din ce ce în în în în ce ce ce mai orientată spre piață a ă a a a a a ă ă a a ă a ă a a a a contribuit în în în în mod decisiv la succesul înregistrat de de UE UE în în în în în comerțul agricol Reputația produselor UE UE ca ca ca fiind sigure fabricate în în în în mod sustenabil nutritive și de de înaltă calitate îi asigură un loc de de vârf pe piața mondială ” Produsele agricole reprezintă o o o o o o o o o o proporție solidă de de 7% din valoarea totală a ă ă a a a a ă a ă a â a ă a a mărfurilor exportate de de UE în 2018 ocupând locul patru după utilaje alte produse produse prelucrate și și și produse produse chimice Agricultura și și și sectoarele și și și serviciile legate de de de de alimentație asigură împreună aproape 44 de de de de de milioane de de de de de locuri de de de de de muncă în UE Lanțul de de de de de producție și prelucrare a a a ă a a a a ă a a ă alimentelor reprezintă 7 7 5 % % din din ocuparea forței de de muncă și 3 7 7 % % din din valoarea adăugată totală l la nivelul UE Din acest motiv politicile europene în domeniul produselor agroalimentare vizează excelența și calitatea ireproșabilă Dar cum nu poți mulțumi atâtea state apar tot felul de de iritări și și de de poziționări divergente Dublul standard a a ă ă a a a a a a a ă a a a divizat Europa și și și în ciuda asigurării date de de de organismele de de de verificare și și și control polonezii și și și ungurii sunt sunt sceptici Nu este mai puțin adevărat că nivelele de de de de de dezvoltare a a ă a ă a a a a a a ă a a a a a sectorului agricol sunt sunt diferite iar politica generală a a a a a a ă a a a a a a a a ă ă ă ă Uniunii aceea de de de de de de a a a a a a ă a a a a a a a a ă ă ă ă trece de de de de de de l la la l subvenții l la la l dezvoltare rurală nu este împărtășită de de de de de de de toată lumea Statele dezvoltate din punct de de de de de de vedere agricol au nevoie de de de de de de subvenții pentru a ă a a a a a a a a a a a a ă putea menține nivelul actual de de de de de de dezvoltare dezvoltare Statele care vin din urmă au nevoie de de de de de de de fonduri de de de de de de de dezvoltare dezvoltare Fondul Fondul European European de de de de de Dezvoltare Rurală și Fondul Fondul European European de de de de de Garantare Agricolă cele două mecanisme importante pe pe care se 122 Number One
Foto Cristian Nistor


   122   123   124   125   126