Page 119 - Number One
P. 119

ale anului această categorie de autoturisme înregistrează o o o o o creștere raportat la volum respectiv 4 4 734 de de de de de unități unități față de de de de de 2 2 2 927 de de de de de unități unități în în în 2018 Ponderea acestui tip de de de de de autoturisme în în în ansamblul pieței a a a a a a a a a a ajuns la 3 7% comparativ cu 2 2 6% în în 2018 În funcție de de țara de de proveniență a a ă a a a a ă ă ă a autoturismelor situația după nouă luni din 2019 se prezintă astfel: România cu o o o o pondere de de de de de de 30 5% 5% Germania – – – – de de de de de de 17 8% Cehia – – – – de de de de de de 10 5% 5% Turcia – – – – de de de de de de 9 7% și Spania – – – – de de de de de de 8 8 3% Foto Agerpres
Number One
117
   117   118   119   120   121