Page 10 - Number One
P. 10

Eugen Teodorovici despre promovarea
pieței de de capital la statutul de de piață emergentă:
O decizie istorică pentru România
Bursa de de de Valori București (BVB) a a a a ă a a a fost promovată de de de reputata agenție FTSE Russell (unul dintre liderii mondiali în clasificarea indicilor bursieri) la la la statutul de de de de Piața Piaț Emergentă Secundară de de de de la la la cel de de de de Piață de de de de Frontieră ceea ce ce ce înseamnă practic o o o o recunoaștere ă a a ă a a a ă a a a a a â a progresului făcut în în ultimii ani de de piața de de capital din România
Vestea a a a a a a ă produse euforie printre specialiștii domeniului financiar autohton însă dincolo de de de munca asiduă depusă de de de de aceștia a a a ă a a ă ă a a a a a a ă a fost recunoscut rolul important jucat de de de de autoritățile statului în în special de de de Ministerul Finanțelor Publice care au au conlucrat strâns cu actorii pieței de de de capital în în obținerea acestui succes istoric considerat drept echivalentul „intrării României în NATO și UE” pentru piața de capital „Anunțul FTSE Russell este o o o o o decizie istorică pentru România
un un un nou pas către realizarea unui proiect de de de țară pentru care care am insistat în ultimii ani de de de de de zile și și care care este legat și și de de de de de procesul de de de de de aderare la moneda Euro Piața de de de de de capital românească intră într‐un club mai select al al al burselor de de de profil echivalentă categoriei «investment grad» de de de care care beneficiază țara noastră
în clasificarea agențiilor de de de rating și și are are are are acum șansa de de a a a a a a a a a a a a a a a a a â a a â ă ă â a ă contribui și și mai mult la la capitalizarea economiei reale românești Decizia este atât o o o o o bătălie câștigată după 5 ani de de muncă intensă în sprijinul trecerii bursei românești la statutul de de «piață emergentă» cât și o o o o o o o realizare importantă pentru orice guvernare viitoare indiferent de de culoarea politică” a a a ă a a a a ă a a a a ă a declarat ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici după anunțul făcut de FTSE Russell În urma revizuirii anuale din septembrie 2019 FTSE Russell a a a a a ă â a a ă ă a ă ă a a ă a confirmat că România
în prezent piață piață Frontieră urmează să fie reclasificată c ca ca piață piață secundară emergentă începând cu cu septembrie 2020 8 Number One
Reclasificarea urmărește îmbunătățirile pieței implementate de autoritățile din țările respective se arată în comunicatul agenției Ministrul Finanțelor consideră că această decizie reflectă cadrul macroeconomic favorabil al țării noastre încrederea de de de care se bucură economia românească în în rândul investitorilor și și pașii extraordinari făcuți de de de autorități pentru creșterea atractivității pieței bursiere de la București Teodorovici precizează că în în același timp toate autoritățile implicate în în acest proiect trebuie să continue reformele pentru dezvoltarea pieței de de capital românești românești inclusiv prin prin crearea unei contrapărți centrale românești românești prin prin prin dezvoltarea pieței de de de de derivate și prin prin creșterea capacității de de de de finanțare
a a a economiei reale 

   8   9   10   11   12