Cercetare

Movers and Shakers

“Research and Innovation as the base for economic competitivity”

Participanți la dezbatere

Prof. Ing. Adrian Curaj, Director General UEFISCDI

Valentin Silivestru, Președinte / Director General INCD Turbomotoare COMOTI

Marius-Ioan Piso, Președinte ROSA ( Agenția Spațială Română )

Ciprian Teleman, Ministru al Cercetării, Inovației şi Digitalizării Decembrie 2020 – Septembrie 2021

Ioan Iordache, Președinte Asociația pentru Energia Hidrogenului din România

Silvia Vlăsceanu, Director Executiv HENRO

Filip Cârlea, Director CPEREE Academia Română

Maria-Manuela Catrina, Director Școala Europeană “Ovidiu Şincai”

Dr. Chim. Lucia Pîrvu, CS I, Dep. Biotehnologii Farmaceutice, ICCF București

Adrian Negrescu, Manager FRAMES

Laurenţiu Ciornei, Cercetător Științific la Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”- Academia Română

Dr. Ing. Amalia Ștefaniu, CS I, Director general ICCF București

Călin Vilt, Consilier Științific Onorific CNR-CME

Parteneri