Page 53 - Number One
P. 53

Imagine mai reală în 2020
Deși li se poate părea unora că Acordul de de la Paris nu nu funcționează de de fapt acesta intră în în în vigoare abia
în în în 2020
Semnatarii săi încă nu nu au transmis rapoarte rapoarte oficiale de progres și normele bazate pe aceste rapoarte rapoarte nu nu au fost încă finalizate Conferința privind schimbările climatice COP 24 din Katowice Polonia de anul trecut a a a a a a a ă ă ă a prezentat modul în în care trebuie să să se se se țină cont
și să să se se se înregistreze emisiile de de gaze cu efect de de seră ale fiecărei națiuni metodă care va sta sta la baza unui manual comun de de acțiuni climatice Conferința de de anul acesta la Santiago Chile va căuta să să crească ambițiile țărilor Va trebui să să așteptăm conferința critică COP26 din 2020
ce va fi fi probabil în Marea Britanie2 pentru o o o o o imagine mai mai reală a a a a a a a a ă a a ă a a a a ă a a eficacității Acordului de l la la Paris și o o o o o viziune mai mai clară asupra viitorului Între timp totuși apele rămân agitate Contribuțiile inadecvate și și disparate remarcate până în prezent de de către Climate Change Tracker amenință să provoace rupturi între țări dacă nu vor fi fi abordate în în mod semnificativ de de COP26 și fac să crească furia cetățenilor conștienți de de situația mediului înconjurător Deja Katowice s‐a încheiat într‐o dispută nerezolvată cu cu privire la creditele de carbon pentru Brazilia care care a a a a a a a a a a ă a ă a a a a ă a ă solicitat un un amendament care care să recunoască contribuția marii sale acoperiri de de pădure tropicală l la la la absorbția gazelor cu cu efect de de seră și într‐o alta cu cu privire la la la modul în în în care Turcia ar ar ar ar ar trebui clasată –
ca ca ca c țară țară în în în curs de de de dezvoltare sau ca ca ca c țară țară dezvoltată? –
–
ceea ce ce înseamnă că stabilirea anumitor părți din manualul de de reguli de de la Paris a a ă ă a a a ă a a a a a a â a ă fost amânată pentru COP25 în noiembrie Foto: Andreas Gücklhorn / unsplash com Number One
51

   51   52   53   54   55