Page 5 - Number One
P. 5

Îmi face o o o o deosebită plăcere să mă mă adresez cititorilor Number One
chiar în primul număr al al publicației Salut cu cu această ocazie îmbogățirea peisajului mediatic autohton cu cu un un anuar care își propune
să aducă în în în atenție performanțele antreprenorilor români
Apreciez că că noua apariție vine în în în întâmpinarea preocupărilor reprezentanților mediului de afaceri
din din România din din ce ce ce ce în în ce ce ce ce mai interesați să se implice în în dezbaterea publică â a a a ă a a ă a a a a a ă â unor tematici relevante pentru
evoluția economiei și a a ă a a a a a ă â societății românești Trăim cu siguranță vremuri interesante și suntem martorii unor evoluții semnificative în cadrul economiei globale Rapiditatea cu care care acestea se se succed și uneori imprevizibilitatea care care le le caracterizează fac necesară mai mai mult ca ca ca niciodată o o o o o o acțiune concertată la nivel instituțional și și o o o o o o o o mai mai mare deschidere pentru
dialogul cu cetățenii din partea guvernelor parlamentelor și și instituțiilor care le le le reprezintă interesele Transformările profunde de de de pe scena internațională cum ar ar ar fi schimbarea structurilor de de de de putere l la nivel global sau mutațiile politice care au au loc în numeroase țări de de pe mapamond își pun amprenta și și asupra mediului economic autohton În aceste condiții oamenii
de de de de afaceri
români
trebuie să dea dovadă de de de de ambiție
și și determinare pentru
a a â ă a a ă a a a a a reuși pe pe pe piețele externe care sunt tot mai competitive Pentru observatorii avizați ai ai actualului peisaj economic global perspectivele par cu siguranță mai îngrijorătoare decât în în anii precedenți Deși nu nu suntem aproape de de de recesiune iar iar economia globală continuă să se extindă ritmul de de dezvoltare s‐a redus în în în ultima perioadă iar iar unele economii majore în în în special în în în Europa și și Asia au avut o o o o o o o o o creștere slabă ori chiar o o o o o o o o o cvasi‐stagnare Chiar și și economia SUA – – care în ultimul deceniu a a ă a a a a a a a a a ă a ă ă ă a a beneficiat de de o o o o o o o o o creștere economică constantă – – dă semne că că s‐ar putea afla aproape de de de un un un punct de de de inflexiune pe pe fondul sporirii vulnerabilităților cauzate de de de disputele comerciale Avertizările repetate din partea Fondului Monetar Internațional și a ă a a a a a a a ă a a ă a a a Băncii Mondiale ar ar ar trebui să reprezinte un semnal important pentru
pentru
factorii de de decizie din toate țările pentru
pentru
a a a a ă a a a ă ă ă a coopera într‐o manieră constructivă în în scopul rezolvării dezacordurilor comerciale și al al al asigurării unor condiții echitabile pentru
toți participanții pe piețele globale Accentuarea tensiunilor comerciale incertitudinea politică consolidarea tendințelor protecționiste sau de unilateralism economic înăsprirea condițiilor financiare nivelurile ridicate ale datoriei publice și private degradarea mediului deficitul de de de resurse perspectiva unui Brexit „fără acord” și o o o încetinire mai mare decât a ă ă a a a â a ă ă a ă fost prevăzută în în China reprezintă riscuri
majore care care pot destabiliza și mai mult o o o o o o o o economie globală care care care deja pierde viteză Problemele complexe cu care care ne confruntăm astăzi afectează atât țările dezvoltate democrații consolidate cât și și piețele emergente și și economiile în curs de de de de dezvoltare Cu toate acestea nu trebuie să uităm că globalizarea are are are un potențial substanțial de de a a a ă ă ă a a a a a a a a a ă a a a a a aduce mai multă prosperitate dezvoltare și stabilitate cu condiția să fie gestionată după principii‐cheie Acestea se referă la deschidere transparență dialog piața liberă și concurența echitabilă multilateralism drept internațional soluționarea pașnică a a ă a a a a a a a ă a a a a a a a a litigiilor și un angajament serios pentru
pentru
realizarea agendei de de de dezvoltare durabilă pentru
pentru
2030 În același timp trebuie să abordăm strategic dezavantajele globalizării deoarece o o o o o o o o interdependență crescută înseamnă în în același timp o o o o o o vulnerabilitate și și o o o o o o volatilitate sporite Este incontestabil că România a ă â a a a a a a a ă beneficiat de de de pe urma alinierii la tendințele deschiderii economice a ă â a a a a a a a ă â a a a a â a integrării în rândul marii familii europene și și a a a ă â a a a a â a a a a a a a adâncirii gradului de participare la la fluxurile comerciale și și investiționale la la nivel global În ultimii ani economia românească a a a a a a a a â a ă a a a ă înregistrat evoluții notabile dovedind o o o o o o o o o o reziliență în în în creștere la șocuri externe Aceasta s‐a datorat în în în mare parte aportului celor mai dinamice sectoare precum și investițiilor străine care care exercită un un impact major asupra dezvoltării ramurilor în care care sunt efectuate Exporturile românești au au avut o o o o o o o o o o o contribuție importantă la la l plasarea economiei autohtone într‐o poziție favorabilă Ele au au au fost sprijinite de de ramurile industriale care au au performat pe pe fondul influxurilor de de de investiții și al al intensificării integrării în lanțurile internaționale de de de de producție Putem vorbi astfel de de de de o o o o o o o o o poziționare destul de de de de de favorabilă a a a a ă a a a â a a a a unor ramuri ale industriei românești cu potențial de de de de consolidare a a ă a a a â a a a a a a ă a â a a â a indicilor de de de de competitivitate și și a a a a a a ă a â a a â a a ă a a a cotelor de de de piață atât la la la nivel nivel european cât și și la la la nivel nivel global Mă refer la la la performanțele unor sectoare precum cel auto și industria industria conexă echipamente electrice sau industria industria mobilei Se remarcă totodată ascensiunea sectorului IT&C a a a ă a ă a a a ă a a ă â a a â a cărui pondere în în PIB este din din ce ce ce ce în în în în ce ce ce ce mai ridicată România având potențialul de de a a ă â a a â a a a a a ă a a se se încadra cu cu succes în în în în tendințele erei digitalizării Progresele globale rapide în în în domenii precum biotehnologia inteligența artificială robotica și și sistemele pilotate de l la distanță aduc și și ele ele numeroase oportunități
inclusiv pentru
antreprenorii români
În contextul evoluției consumului intern (care amorsează însă pericolul adâncirii deficitului de de de cont cont curent al României) este cu cu atât mai important ca mediul de de de afaceri
să să fie sprijinit să să se extindă în domenii Number One
3 
   3   4   5   6   7