Page 107 - Number One
P. 107

Branșamentele electrice
se se realizează în baza avizelor tehnice de de de racordare emise de de de Enel Energie SA și reprezintă instalația de de de de distribuție a a ă a a a a a â ă a a a a energiei electrice
de de de de la la la furnizor și și până la la la tabloul abonatului ELECTRO CĂLIN BRĂNEȘTI SRL efectuează branșamente aeriene și și subterane rețele electrice
– posturi de de de transformare branșamente de de de tip organizare de de de șantier Realizarea de de posturi de de transformare și executarea verificărilor PRAM
Compania execută posturi de de transformare de de 20 – 0 0 4 kV pentru branșamente medie medie tensiune tensiune Posturile de de de de transformare de de de de medie medie tensiune tensiune au au rolul
de de de de de a a a a a a ă a a a a a a a a ă prelua energia electrică din rețeaua de de de de de transport
și de de de de a a a ă a a a a a a a ă a a a ă a o o o o o o transforma la o o o o o o tensiune mai mică pentru a a a a a ă a a a ă a a a a a a a putea fi utilizată de de de de toți consumatorii În general procesul de de de transformare are are loc de de de la la 20 kV kV la la 0 0 4 kV kV Un post de transformare este compus din:
• celule de de protecție/distribuție/măsurare de de medie tensiune • transformator medie tensiune în ulei sau uscat • tablouri interne interne de protecție și alimentare servicii interne interne • contoare de măsură a ă ă a a energiilor consumate • anvelopa din beton prefabricată sau metalică pentru a a a a fi amplasat în exterior • cabluri de distribuție joasă și medie tensiune • alte accesorii electrice
de obicei folosite la posturile
de transformare pentru distribuție Posturile de de de de transformare de de de de medie tensiune sunt concepute pentru a a a a a a a a a a â fi ușor de de de de transportat la la locul de de de de instalare punerea în în funcțiune realizându‐se într‐un timp foarte scurt și cu cu costuri cât mai reduse De asemenea ELECTRO CĂLIN BRĂNEȘTI SRL dispune de de oameni cu calificare și și experiență în ceea ce
ce
ce
privește buletinele PRAM
PRAM
având și și aparatura de de testare necesară conform legislației actuale Buletinele PRAM
PRAM
sunt necesare la la controalele efectuate de Protecția Protecția Muncii Protecția Protecția Consumatorului și Pompieri Periodicitatea măsurătorilor și și verificărilor instalațiilor electrice
(PRAM) este este este o o o o o o dată la la 6 luni și și și este este este indicat c ca ca c acestea să se se se realizeaze atât pe pe timp timp umed cât și și pe pe timp timp uscat În acest acest sens serviciile oferite de ELECTRO CĂLIN BRĂNEȘTI SRL acoperă verificările profilactice PRAM
PRAM
(rezistența de de dispersie prize de de pământ) verificările PRAM
PRAM
pentru continuități (racord centură priză de de pământ motoare și și tablouri electrice)
și și eliberarea Buletinelor de de Verificare Number One
105
Dotările de ultimă oră seriozitatea promptitudinea și raportul foarte bun calitate‐preț au contribuit la impunerea pe piață a ă a serviciilor oferite de ELECTRO CĂLIN BRĂNEȘTI SRL 


   105   106   107   108   109