Participarea la evenimentele organizate de MediaUno se face exclusiv pe baza invitației nominale și netransmisibile primite de la organizatori.

 Emerging Challanges of the future

RO

Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică, cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, organizează la București, în perioada 1-28 noiembrie 2022, “Bucharest Leaders Summit: Emerging challenges of the future”, parte a proiectului ”Împreună protejăm România”. Deschiderea oficială a Summit-ului va avea loc la data de 1 noiembrie 2022, de la ora 11.00, la București, Palatul Victoria, Sala Transilvania.

Reverberațiile conflictului ucrainean vor atinge, fără nicio îndoială, toate colțurile lumii, de la țările mai apropiate, până la cele foarte îndepărtate de epicentrul războiului. Până când războiul se va încheia, omenirea face față unor multiple crize care generează răspuns în lanț. Pe lângă criza umanitară, lumea se confruntă cu o criză energetică, cu una alimentară și cu una financiară. Atacul neprovocat al Rusiei în fața Ucrainei a urmat exemplul multor alte războaie din istorie. Ca și în cazul Primului Război Mondial, credința inițială că va fi un conflict fulger s-a estompat în timp, iar consecințele cu efect de domino au afectat întreaga societate.

Pe lângă pierderile inestimabile de vieți omenești, o altă consecință a războiului a fost indicată de Banca Mondială, care a anunțat că cea mai mare creștere a prețului mărfurilor din ultimii 50 de ani a fost provocată de conflict. Dacă pentru țările dezvoltate acest lucru este tradus în creșterea facturilor la alimente, pentru țările sărace, care erau deja supuse unei alimentații deficitare. creșterea prețului cerealelor reprezintă o mare problemă.

Ne propunem ca împreună cu invitați de marcă din țară și străinătate să abordăm temele majore care preocupă lumea internațională în acest moment, în prezența unui conflict armat neprovocat, după 2 ani de restricții generate de pandemia de COVID, care, deși părea că a trecut, pare să crească, din nou, numărul cazurilor. De la securitate, sub toate aspectele sale – teritorială, energetică, alimentară, sanitară, cibernetică și socio-culturală – până la interconectarea infrastructurii de transporturi ori provocările generate de schimbările climatice și geopolitice, la educație și diplomație, “Bucharest Leaders Summit: Emerging challenges of the future” va aduce în fața publicului opiniile celor mai titrați profesioniști recunoscuți internațional.

Continuăm astfel proiectul MediaUno concretizat în 9 ediții ale evenimentelor organizate sub egida ”Împreună protejăm România”, www.impreuna-protejam-romania.ro, menite să poziționeze România drept catalizator pentru dezbaterile problemelor de interes internațional.

“Bucharest Leaders Summit: Emerging challenges of the future” va reuni la București peste 400 de reprezentanți ai principalelor organizații internaționale, personalități de primă mărime ale vieții politice din România, Uniunea Europeană și din țările nonUE, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, analiști și experți.

Succesul de care s-au bucurat evenimentele anterioare a făcut ca Bucureștiul să devină un loc tradițional de întâlnire și dezbatere pentru lideri, experți și formatori de opinie aflați într-o permanentă căutare de soluții viabile și sustenabile.

Programul draft:

1 noiembrie –Deschiderea oficială

2 noiembrie -Siguranță națională și Securitate

3 noiembrie -Fortele Armate Romane

4 noiembrie -Siguranță medicală: investiții în proiecte sustenabile

7 noiembrie -Oncologie: Implementarea Programului Național de Cancer: o nouă perspectivă pentru pacientul oncologic

8 noiembrie – Cardiologie: Managementul bolilor cardiovasculare în contextul actual

9 noiembrie – Securitatea energetică a Europei – dinamica piețelor de energie, petrol & gaze

10 noiembrie – Agricultura sustenabilă – digitalizare, tehnologie și siguranța alimentară

11 noiembrie

  • FIV: Schimbări esențiale în dinamica europeană de reproducere asistată
  • Vaccinarea gripală sezonieră- prioritate de sănătate publică

14 noiembrie – Industria în fața provocării creșterii prețurilor la energie

15 noiembrie -Interconectarea infrastructurilor naționale –O Europă unită; transporturi, rețele de utilități

16 noiembrie -Digitalizarea și protecția datelor

17 noiembrie -Provocările schimbărilor climatice – protecția resurselor

21 noiembrie -Provocările viitorului: Educație, Cercetare și Piața muncii

22 noiembrie –Finanțe & bănci

23 noiembrie – Investiții străine – Fără granițe

24 noiembrie -Dezvoltare durabilă

28 noiembrie -Schimbări socio-demografice și culturale în contextul globalizării

EN

The MediaUno Media Group and the Romanian National Institute of Statistics, with the support of the Department for Sustainable Development, are organising „Bucharest Leaders Summit: Emerging Challenges of the Future”, part of the project ”Together We Protect Romania”, which will take place in Bucharest, between 1st and 28 November 2022.

The Official Opening will take place at the Transylvania Hall of Victoria Palace, the seat of the Romanian Government.

The echoes of the Ukrainian conflict will undoubtedly reach all corners of the world, from the nearest countries to those far away from the epicenter of the war. By the time the war will be over, humanity will be facing multiple crises generating a chain response. In addition to the humanitarian crisis, the world is facing an energy crisis, a food crisis and a financial crisis. Russia’s unprovoked attack on Ukraine followed the same pattern as many other wars in history. As in the case of World War I, the initial belief that it would be a flashpoint conflict faded over time, and the domino effect consequences affected the entire society.

In addition to the immeasurable loss of lives, another consequence of the war was pointed out by the World Bank, which announced that the conflict caused the largest increase in the price of goods in 50 years. If for developed countries this translates into higher food bills, for poor countries, which were already undernourished, the rising grain price is a very big problem.

Together with leading guests from Romania and abroad, we plan to address today’s major issues of concern to the international world, in the context of an unprovoked armed conflict, after 2 years of restrictions caused by the COVID-19 pandemic, which, although it seemed to have passed, seems to be increasing the number of cases again. From security with all its aspects – territorial, energy, food, health, cyber and socio-cultural security – to the interconnection of transport infrastructure or the challenges of climate and geopolitical changes, to education and diplomacy, the Summit „Bucharest Leaders Summit: Emerging Challenges of the Future” will bring to the audience the views of the most renowned international professionals.

We are thus continuing the MediaUno project, which has so far resulted in in 9 editions of the events organised under the title „Together We Protect Romania”, www.impreuna-protejam-romania.ro aimed at positioning Romania as a catalyst for debates on issues of international interest.

„Bucharest Leaders Summit: Emerging Challenges of the Future” will gather in Bucharest more than 400 representatives of major international organisations, leading political figures from Romania, the European Union and non-EU countries, business and civil society representatives, analysts and experts.

Due to the success of the previous events, Bucharest has become a traditional meeting place for leaders, experts and opinion formers in a constant search for viable and sustainable solutions.

Draft programme:

1 November – Official opening

2 November – National Security and Safety

3 November – Romanian Armed Forces

4 November – Health Security: Investing in sustainable projects

7 November – Oncology: Implementation of the National Anti-Cancer Programme: A new perspective for the cancer patient

8 November – Cardiology: the management of cardiovascular diseases in the modern world

9 November – Europe’s Energy Security – The dynamics of energy, oil & gas markets

10 November – Sustainable Agriculture – Digitalisation, technology and food security

11 November

  • IVF: Essential changes in the European dynamics of assisted reproduction
  • Seasonal influenza vaccination – a public health priority

14 November – Industrial production faced with growing energy prices

15 November – Interconnecting National Infrastructures – A united Europe; transport, utilities networks

16 November – Digitalisation and Data Protection

17 November – Climate Change Challenges: Protection of resources

21 November – Challenges of the Future: Education, Research and the Labour market

22 November – Finance & Banking

23 November – Foreign Investment – Without borders

24 November – Sustainable Development

28 November – Socio-Demographic and Cultural Changes in the context of globalisation

With the support of

Statul Major General
Stema Statului Major al Fortelor Aeriene
Stema Statului Major al Fortelor Terestre scaled 1
statul major al fortelor navale logo 87095B78C8 seeklogo.com
1200px COA MAPN.svg
WhatsApp Image 2022 04 26 at 10.24.54 AM

Comisia pentru Energie,
Infrastructură energetică și resurse Minerale

Partners

ugir

Institutional Partners

Media Partners

Partners’ Speakers

14 November - Industrial production faced with growing energy prices

Ștefan Vuza,
Chairman Chimcomplex

Adrian Ivănescu,
Director of the FARMEC representative office, Bucharest


Vasile Cârstea
General Manager
DEPOGAZ Ploiești

Constantin Vasilescu
Executive President of the
General Union of Industrialists of Romania
UGIR-1903

16 November - Digitalisation and Data Protection

Vlad Doicaru
Public Affairs Director
and Vice-president of
Huawei Romania - "Zero Trust" by Design

Articole similare

Admitere UMFCD – 21 Iulie 2024 – Un nou record al numărului de candidaţi – 4.204 pentru admiterea în UMF “Carol Davila” din Bucureşti

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti înregistrează anul acesta un nou record din perspectiva numărului de candidați înscriși la examenul de admitere
Citește →

ANRE
a sărbătorit 25 de ani de activitate

În data de 09.07.2024, ANRE a celebrat 25 de ani de activitate în cadrul unui eveniment aniversar ce a avut loc la Ateneul Român. În cadrul evenimentului au
Citește →

Conferința
– Movers & Shakers –
9 septembrie 2024

Sponsori & Parteneri Anuar ”Movers & Shakers 2024” Grupul de Presă MediaUno, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Institutul Național de Statistică și Asociația MediaUno organizează, la
Citește →